Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Žingsnelis po žingsnelio Intelektualinių Transporto Sistemų link

Komentaras į straipsnį Visi Lietuvos geležinkelių ruožai bus valdomi centralizuotai

Aut.: Mindaugas Stankovičius

Nuo to laiko, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, Lietuvoje įvyko begalė pasikeitimų. Transporto sritis – ne išimtis. Lietuvoje transporto sfera sparčiai modernizuojama ir tai yra labai sveikintina.

Europoje šiuo metu yra dedamos didelės pastangos diegiant Intelektines Transporto Sistemas (ITS). ITS apima daug veiklos grupių, tokių kaip bendros eismo informacijos teikimas, su sauga susijusios informacijos teikimas ir kt. Europos parlamentas nustatė nuostatas, kurių reikės laikytis visoms ES narėms. Europos parlamentas viename savo susirinkime nustatė tikslus visoms ES šalims transporto srityje, pavyzdžiui, 2012 m. - su kelių sauga susijusios minimalios universalios informacijos nemokamas teikimas, 2013 m. - tikralaikės eismo informacijos paslaugų teikimas visoje ES, 2014 m. - kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugų teikimas visoje ES ir kt. Ir, panašu, jog šie tikslai yra sėkmingai įgyvendinami Lietuvoje. Štai, pavyzdžiui, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos interneto puslapyje jau galima rasti informaciją apie oro ir kelio dangos temperatūras, vėjo greitį bei jo kryptį, matomumą, kritulių kiekį ir kt.

Na, o Lietuvos geležinkeliams kuriamas Eismo valdymo centras apima tam tikras Europos komisijos ITS prioritetines sritis, t.y. sauga ir saugumas, optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas, centralizuotas įvairiarūšių transporto priemonių valdymas bei jų integravimas į transporto infrastruktūrą. „Lietuvos geležinkeliuose esančios eismo valdymo sistemos yra skirtingų gamintojų, tai riboja jų sąveikos galimybes. [...] pajungsime jas į eismo valdymo centro sistemą. Taip bus galima centralizuotai kontroliuoti ir valdyti ne tik modernizuotų, bet visų geležinkelio ruožų eismą, todėl saugumas dar labiau padidės“, - sakė sistemą diegiančios bendrovės „Fima“ sprendimų departamento direktorius Rokas Šlekys.

Taigi, belieka tik pasveikinti Lietuvos transporto infrastruktūrą už sėkmingą integravimąsi į ES transporto atžvilgiu.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasas galima kloti statmenai antžeminio transporto trasų arba laisvai pasirinkta kryptimi tai sutrumpina kelionės laiką.

Draugai

Blog'ai