Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Rusijoje mažinamas tramvajaus tinklas

Nors dabartiniai Vilniaus miesto vadovai ir sveikai, ir pragmatiškai mąstantys politikai yra ne kartą viešai išsakę savo nepritarimą dėl tramvajaus diegimo mieste, visgi kai kuriems miesto klerkams tai nė motais ir jie toliau nuosekliai vykdo savo buvusios „abonentinės“ valdžios nurodymus.
Mes pateiksim objektyvią informaciją apie atskirų Europos miestų tramvajaus kelių tinklo situaciją ir perspektyvas, o Jūs patys galėsite padaryti išvadas kas labiau reikalingas Vilniuje – tramvajus ar metro.

RUSIJA.

Pradedame nuo šios šalies, kadangi jos antras pagal dydį miestas – Sankt-Peterburgas, dar neseniai buvo vadinamas pasaulio tramvajų sostine. Iki 1990 metų mieste buvo daugiau kaip 900 km tramvajaus kelių. Nuo 1990 m. buvo sustabdyta tramvajaus plėtra ir pradėtas apgalvotas ir nuoseklus tramvajaus parko (kaip nuostolingo – tramvajaus eksploatacijos kaštai yra didžiausi iš visų viešojo transporto rūšių, neefektyvaus keleivių pervežimo prasme, sukeliančio transporto spūstis ir kelių eismo įvykius) likvidavimas. Kaip ir daugumoje pasaulio šalių pirmiausia buvo panaikintos tramvajaus linijos, esančios miesto centriniuose rajonuose ir užimančios važiuojamąją automobilių kelių dangą. Šiuo metu mieste liko tik apie 560 km ilgio tramvajaus linijų, o jų mažinimo tendencija – 10 proc kasmet, vis dar išlieka. Paliekamos tik tos tramvajaus linijos, kurios yra šalia automobilinių kelių, ir jos naudojamos susisiekimui su miegamaisiais rajonais ir tarp jų. Vietoje tramvajaus keleivių srautai yra generuojami į sparčiai besiplečiančio metro stotis. Sankt-Peterburge iki 2020 m. numatyta palikti apie 300 km ilgio tramvajų linijų, nutiesti dar 7 km ilgio naujų ir pastatyti net 70 km ilgio naujų metro linijų.

Maskva. Rusijos sostinėje dėl tų pačių priežasčių tramvajų parko mažinimas vykdomas dar sparčiau, juolab kad, nepaisant itin patogiai išvystyto linijų tinklo, tramvajumi pervežami tik 6 proc visų keleivių, besinaudojančių viešuoju transportu.

Novosibirskas. Tramvajumi per metus pervežamų keleivių kiekis (kas sudaro 14 proc nuo viso keleivių srauto), krito nuo 183,3 milijonų (1980 m.) iki 42,7 mln (2005 m.), nepaisant to, kad pirmiausia buvo likviduotos tos linijos, kuriomis važinėdavo pustuščiai vagonai.

Kurskas. Nepaisant to, kad šiame mieste 98 proc tramvajaus linijų yra atskirtos nuo gatvių, ir šio miesto centre tramvajaus nebeliko, kadangi linijų susikirtimas su automobiliniais keliais sukeldavo transporto spūstis ir autoįvykius. Be to likviduotos ir tos linijos, kurios eidavo pernelyg arti gyvenamųjų namų, kadangi, specialistų teigimu, nuo statinius griaunančios vibracijos praktiškai negali apsaugoti net ir moderniausios bėgių tiesimo ar vagonų gamybos technologijos. Reikalingos brangiai kainuojančios papildomos priemonės, kaip antai – specialių balastų, amortizuojančių vibraciją, įrengimas namų rūsiuose.

Samara. Tramvajaus linijų likvidavimo iniciatoriumi buvo valstybinė kelių inspekcijos tarnyba (kelių policija), kadangi tramvajus buvo ne tik kad pagrindine transporto spūsčių, bet ir itin didelės dalies auto įvykių priežastimi.

Voronežas. Troleibusais ir tramvajais pervežama vos 4 proc. viso srauto žmonių, besinaudojančių visuomeniniu transportu.

Volgogradas. Pastatyta požeminė tramvajaus linija.

Rusijos miestų statybos specialistų teigimu, miestų centrų „išlaisvinimas“ nuo tramvajaus NT vystytojams suteikė milžiniškas erdves, kurias iki tol užėmė tramvajaus keliai ir daugybė vagonų depo.

Labai jau dairotės į Rusiją, o tai kelia alergiją.

Manau, jog į Rusiją žiūrėti verta, ir dėl to prieštarauju svečiui. Rusija taip pat valstybė, kur taip pat sprendžiami transporto klausimai. Ir tramvajaus sistemų mažinimas yra teigiamas sprendimas.

Rusiją šioje srityje galima pagirti.