Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Vienintelis Centrinėje Azijoje – puošnusis Taškento metro

Pagrindiniai faktai

Taškento metropolitenas – greitoji viešojo transporto sistema aptarnaujanti Uzbekistano sostinę Taškentą, turintį kiek daugiau nei 2 mln. gyventojų. Šiuo metu ji yra vienintelė eksploatuojama Centrinėje Azijoje. Atidaryta 1977 m., sistema buvo 7-oji tuometinėje Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje. Šio metropoliteno stotys laikomos vienomis puošniausių visame pasaulyje. Metropoliteną aptarnauja tokio paties tipo kaip ir Maskvoje 4 vagonų sąstatai, stojantys prie 100 m. ilgio platformų. Vidutinis atstumas tarp stočių – 1,4 km, traukinių darbinis greitis – 46 km/val., vėžės plotis įprastinis buvusioje Sovietų Sąjungoje – 1524 mm.


Istorija

Metropoliteno planavimo darbai buvo pradėti 1968 m., praėjus dvejiems metams po didelio žemės drebėjimo, sukrėtusio Taškentą 1966 m. Pirmoji linija, atidaryta 1977 m. lapkričio 6 d., buvo pradėta statyti 1972 m. Linija buvo pratęsta 1980 m., o 1984 m. atidaryta dar viena. Naujausios sistemoje, Junusobod linijos, pirmoji atkarpa buvo atidaryta 2001 m. Šiuo metu vykdomi šios linijos pratęsimo šiaurės kryptimi darbai. Taip pat greitu metu tikimąsi pradėti ir ketvirtosios linijos statybas.


Šiuo metu, Taškento metropoliteną viso sudaro trys linijos, turinčios 29 skirtingai apipavidalintas stotis. Kiekvienos stoties architektūra ir dekoravimo stilius atsispindi jos pavadinime. Prie stočių projektavimo ir statybos prisidėjo iškiliausi to meto Uzbekistano architektai bei menininkai. Stočių interjerui buvo parinktos tvirtos ir patikimos medžiagos: įvairių rūšių metalas, stiklas, plastikas, granitas, marmuras, smalta (dekoratyvinis tam tikra technologija apdirbtas stiklas), dekoratyvinė keramika, gipsas.

Metropolitenas išskirtinis ir tuo, kad jo stotys įrengtos palyginti nedideliame gylyje. Didžioji dalis platformų pasiekiama nusileidus eskalatoriumi.

Sistemos linijos

Nr.

Linijos pavadinimas

Atidarymo metai

Ilgis

Stočių skaičius

1. Čilonzor linija
(Чилонзор йўли)
1977 15,4 km 12
2. Ozbekiston linija
(Ўзбекистон йўли)
1984 14,8 km 11
3. Junusobod linija
(Юнусобод йўли)
2001 6,4 km 6
4. Sirghali linija
(Сиргхали йўли)
projektuojama
Iš viso: 36,2 km 29

Žalioji linija

Išskirtina ir kol kas naujausia, žalioji, Junusobod linija. Jos tunelių gylis svyruoja nuo 8 iki 25 m. Kadangi Taškentas yra gana aktyvioje seisminėje zonoje, ši linija pajėgi atlaikyti 9 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimą. Šiuo metu linija plečiama į šiaurę, kad sujungtų toje miesto dalyje esančius rajonus su miesto oro uostu pietuose.

Taisyklės ir draudimai

Kiekvienoje stotyje patruliuoja bent po vieną ginkluotą policijos pareigūną. Kadangi metropolitene yra karinių instaliacijų, visoje sistemoje draudžiama fotografuoti.