Ko nepadarė N.S.Chruščiovas, padarys A.Zuokas

Rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto Taryba svarstys miesto gyventojų apklausos paskelbimo klausimą dėl nemokamo viešojo transporto Vilniaus mieste.

Kas nepavyko N.S Chruščiovui ir L.I. Brežnevui, bandys padaryti A. Zuokas ir R. Adomavičius.

Kažkas yra pastebėjęs, kad dalį žmonių galima mulkinti pastoviai, dalį ilgai, bet visų ir visą laiką mulkinti neįmanoma. Tačiau šį atradimą reikėtų patikslinti, kad keičiantis kartoms, atsiranda nauji „ostapai benderiai“, kurie sėkmingai taiko savo pirmtakų naudotus šūkius ir metodus, nes užaugo nauja karta, kuri senųjų kvailinimo technologijų nežino.

Nemokamu transportu važinėti mes turėjome jau nuo 1980 metų, nes 1961 metais Komunistų partijos sekretorius Nikita Chruščiovas SSKP XXII suvažiavime paskelbė, kad 1980 metais bus sukurtas komunizmas, kurio vienas iš požymių – nemokamas susisiekimas.

Nors 1985 metais M.S. Gorbačiovas paskelbė, kad komunizmo statybos eksperimentas nepasisekė, šiandieniniai socialdemokratai iš neaiškios ideologinės orientacijos mero A. Zuoko sekėjai nutarė šį eksperimentą pakartoti. Tačiau, norėdami pasitikrinti, kiek dar likę gyvų komunizmo statytojų ir norinčių tą eksperimentą pakartoti, nutarė skelbti tuo klausimu gyventojų apklausą.

Numatytos apklausos aiškinamajame rašte skelbiama, kad jos pravedimo kaštai bus apmokėti mokesčių mokėtojų pinigais. Šios apklausos pravedimas kainuos kelioliką tūkstančių litų ir tai yra niekis, palyginus su tais nuostoliais, kuriuos patirtų mokesčių mokėtojai ir visi miestiečiai, eksperimentą įgyvendinus. Kaip žinome, nemokamų pietų nebūna, kažkas už tai sumoka. Jeigu toks komunistinės ekonomikos eksperimentas būtų diegiamas, pirmiausiai būtų pažeista stojimo į Europos Bendriją sutartis, kurioje Lietuva įsipareigojo nevykdyti ūkinių funkcijų ten, kur tą gali daryti privačios struktūros. Eksperimento atveju, ekonomiškai neefektyvią veiklą savivaldybė dengtų dideliais procentais skolintomis lėšomis. Valdiška paslauga būtų mums gerai žinomos valdiškos kokybės, kuria save gerbiantis žmogus nenorės naudotis. Bus sužlugdytos privačias susisiekimo paslaugas teikiančios verslo struktūros.

Vilčių teikia tai, kad ši apklausa reikalinga tik prijaučiantiems socialdemokratams bei norintiems palaikyti jų dvasią ir užsibaigs kartu su artėjančiais rinkimais. Tiems, kurie vieną kartą buvo mulkinami, sužinos, kiek žmonių šioje kartoje leidžiasi mulkinami ir koks profesionalumo lygis yra šiuolaikinių mulkintojų.

Man tai kazkaip nerealiai skamba nemokamas viesasis transportas tokioje salyje kaip Lietuva. Jau sumazintos bileteliu kainos ir tai gerai:)

Sekite mus "Facebook"