Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Kaip išvengti kamščių? (apklausa)

Šiuo metu rengiamas Vilniaus darnaus judumo mieste planas, kuris atsakys į klausimą, kaip spręsime sostinės susisiekimo problemas iki 2030 m. ir skatinsime gyventojus atsisakyti automobilio.

Kaip manote, kuri iš žemiau išvardintų priemonių būtų pati veiksmingiausia?

Apklausos rezultatai bus pateikti Vilniaus bendrojo bei judumo planų rengėjams.

„Pilaitė tampa Vilniaus žvaigžde“, – lygiai prieš trejetą metų straipsnyje „Anksčiau nuvertintas sostinės rajonas tampa Vilniaus žvaigžde“ parašė A. Milašius, savo kaip visada profesionaliame ir patraukliame straipsnyje, paminėdamas ne tik didžiausias šio rajono problemas, bet ir įvardijęs jo privalumus. Esu tikras, kad Pilaitės žvaigždė šiandien žibėtų dar ryškiau, jei jai būtų grąžinta sena skola – greitas, saugus ir patogus susisiekimas su miesto centru.

Tunelio vizualizacija / „Femern A/S“ nuotr.

Po daugiau nei dešimtmetį trukusio planavimo prasidėjo ilgiausio pasaulyje po vandeniu panardinto tunelio tiesimo darbai. Iki 40 m po Baltijos jūra vingiuosiantis tunelis, kurio atidarymas planuojamas 2029 m., sujungs Daniją ir Vokietiją ir ženkliai sutrumpins kelionės tarp šių dviejų šalių laiką, rašo „CNN Travel“.

18 km ilgio tunelis yra vienas didžiausių Europos infrastruktūros projektų, kurio tiesimo darbai atsieis daugiau kaip 7 mlrd. eurų.

Lapkričio 19 d. suėjo penkiasdešimtmetis Vilniaus metro istorijoje. Dokumentas, kurio faksimilę, kad ir kiek apipaišytą, čia pateikiame, pradėjo pamatą Vilniaus metropoliteno idėjos raidai. Mašinėle atspausdinto ir laiko išblukinto lapo vienas iš teiginių skamba taip (kalba netaisyta):

„9. Atlikti variantą su greituminiu tramvajumi ir palyginti jį su kitais variantais.“

Tuometinės (1970 m.) Vilniaus valdžios sprendimą suderino sostinės vyriausiasis architektas G. Valiuškis ir patvirtino vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas (vicemeras – šiandieniniais terminais) V. Staškus, vėliau, beje, ilgametis Miesto statybos projektavimo instituto vadovas.

Vilniaus valdžia negaili dėmesio ir pinigų dviračių takų statybai. Reikia pagalvoti, kaip efektyviai šią sukurtą susisiekimo infrastruktūrą išnaudoti. Didelių pasiekimų šioje srityje turi Indija ir Vietnamas. Vilniuje automobilių spūsčių mastui artėjant prie Indijos miestų, galima pasinaudoti pastarųjų patirtimi – dviračių taksi kroviniams ir žmonėms pervežti. Indijoje tokiu transportu užsiima žmonės, vadinami „rikšomis“. Žmonių pervežimui jie naudoja įvairių konstrukcijų dviračius ir motorolerius, taip mažindami automobilių spūstis.

Penki Seimo nariai užregistravo Seime nutarimo projektą, kuriuo jungtis tarp Klaipėdos ir Kuršių nerijos skelbiama svarbiu šaliai ekonominiu ir socialiniu projektu.

Jau ne vieną dešimtmetį Neringos gyventojai nerimsta dėl nuolatinio susisiekimo su Klaipėda. Šių metų pradžioje jie kreipėsi į vienmandatinėse pajūrio rinkiminėse apygardose išrinktus Seimo narius, prašydami pateikti Seimui nutarimo projektą dėl tokios jungties statybos. Prašyme rašoma: „Šia jungtimi galėtų būti tunelis po Kuršių mariomis, kuris leistų mums, Neringos gyventojams, bet kuriuo paros metu pigiai, saugiai, greitai ir patogiai susisiekti su Klaipėda. Bet kuriuo paros metu mus galėtų aptarnauti greitosios pagalbos, policijos ar priešgaisrinės tarnybos“.

Šiuo metu viešojoje erdvėje daug diskusijų dėl inovacijų ministro, pabrėžiant inovacijų reikšmę Lietuvos ūkiui net Ūkio ministerija pervadinta į Inovacijų ministeriją. Žiniasklaidoje žodis inovacija – dažnas.

O kaip su naujovėmis iš tikrųjų? Mes, lietuviai, linkę į naujoves. Štai net seną lietuvišką žodį naujovė, kurį visi supranta, pervardinome inovacija ir daugelį daiktų ar reiškinių ėmėme vadinti angliškai. Liaudis tokiu atveju pasakytų: „Ta pati mergelė, tik kita suknelė“.

Prieš porą savaičių Seime buvo pristatyta Lietuvos miestų ir regionų plėtros kryptys ir prioritetai – naujojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano koncepcija. Plano sprendiniai galios iki 2030 metų, o pasiūlyta vizija – iki 2050-ųjų. Vystant erdvines sistemas bus įgyvendinami miestų partnerystės principai, kuriuos siūloma taikyti tiek Vilniaus ir Kauno, tiek ir kittiems miestams.

Tikslinga, kad toks principas būtų taikomas ir pajūrio miestams – Klaipėdai, Palangai ir Neringai. Tokia šių miestų partnerystė leistų geriau išnaudoti jų rekreacinius, kultūrinius, turizmo ir ekonominius resursus. Panašus kaimyninės Lenkijos miestų Gdansko, Sopoto ir Gdynės darinys, Trimiestis, davė tokį efektą, kad pagal ekonominius rodiklius atsidūrė antroje vietoje po Varšuvos.

  1. Viešojo transporto vystymo būtinybė

Tam, kad miestas darniai funkcionuotų, turi sėkmingai veikti jo „kraujagyslės“ – miesto transporto sistema, kurios pagrindiniai parametrai – sistemos pervežimo pajėgumas ir susisiekimo greitis.

Kokia transporto sistemos, kurią sudaro viešasis transportas ir lengvieji automobiliai (daugiausia – privatūs), padėtis Vilniuje? Sena žmonijos svajonė, kad automobilis veš nuo „durų iki durų“ nepasiteisino, nes vystantis automobilizacijai, miestų infrastruktūra (gatvės, sankryžos, valdymo sistema) vis labiau atsilieka nuo augančių automobilių srautų. Vilniuje 1981 m. 1000 gyventojų teko 73 lengvieji automobiliai, šiuo metu jų jau yra per 630, t. y. per 38 metus jų skaičius išaugo net 8,6 karto. Ar per tą laiką tiek išplatėjo gatvės, padaugėjo parkavimo vietų ir t.t.?

Pilaitėje esanti Gilužio gatvė labiau primena visureigių trasą nei miesto gatvę. Nors Bendrajame plane numatyta šią trasą paversti plačia gatve su šaligatviais, pasirodo, jog savivaldybė to daryti neketina, nes gatvė eina per privačius sklypus. Laida „Miesto grimasos“ pamėgino išsiaiškinti, ką daryti, jog situacija pasikeistų.

Turbūt dažnas pastebėjote virš Vakarinio aplinkkelio nutiestą viaduką, vedantį į niekur. Dar prieš porą metų savivaldybė vienam naujienų portalui tikino, jog situacija sprendžiama, tačiau iki šiol niekas nepasikeitė. Kas už tai atsakingas ir ką daryti, kad situacija pasikeistų? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieško laida „Iš savo varpinės“

Pirma. 2018 m. lapkričio 8 d. Seime priimtas ir Prezidentės patvirtintas Metropoliteno įgyvendinimo įstatymas.

Antra. Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros apsisprendimas – leisti privačioms verslo struktūroms savo lėšomis statyti Vilniuje metro – sulaukė užsienio investuotojų, metro statytojų ir jų konsultacinių įmonių susidomėjimo. Su jais planuojami susitikimai.

Trečia. Atsirado žmogus, pasiryžęs pradėti įgyvendinti Vilniaus metropoliteno projektą – Arūnas Degutis.

Juozas OLEKAS,
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Galima pasidžiaugti, kad artėjant metų pabaigai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė svarbų sprendimą, t.y. priėmė įstatymą dėl metro statybos Lietuvoje.

Savaime suprantama, kad pirmiausia kalbama apie sostinę Vilnių. Tai ne tik didžiausias ir vis augantis mūsų miestas, bet ir sukeliantis daugiausia sunkumų miesto žmonėms ir atvykstantiems dėl didelių transporto spūsčių miesto gatvėse.

Į metro siūlyčiau žvelgti kaip į svarbią ekonominę ir socialinę programą. Jo statyba suteiktų daug darbo vietų įvairių sričių specialistams.

Taip pat aišku, kad metro būtų saugi vieta esant kokioms nors ypatingoms sąlygoms, t.y. civilinės saugos požiūriu. Tai būtų švari, greita, patikima transporto priemonė. Manau, kad po šio sprendimo atsiranda plati dirva verslininkams, finansinių išteklių turėtojams. Belieka palinkėti, kad šios galimybės pamažu taptu realybe.

Pabaigai noriu pasveikinti su artėjančiomis šventėmis ir palinkėti gražaus gyvenimo.

Po beveik poros metų Seimas vėl pradeda diskusijas dėl galimybės vystyti naują transporto priemonę Lietuvoje – metro.

Seimo Ekonomikos komitetas šią savaitę pritarė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektui. Komiteto narys konservatorius Jurgis Razma įsitikinęs, kad dėl metro Vilniuje būtinybės paskutinį žodį turėtų tarti miesto politikai.

„Manau, kad yra nenormalu, kai Seimas ima aktyviai piršti tą metro idėją Vilniui. Jeigu miesto politikai sakytų, kad svarsto metro reikalą, mano, kad jo reikia, bet pasigenda teisinės bazės, todėl prašo: mieli Seimo nariai, padarykite ją. Tai būtų viena situacija. Dabar negirdėjai nė mažiausio ženklo iš savivaldybės, kad nori to metro, bet jis jai peršamas“, – BNS kalbėjo J. Razma.

Pirmadienį Vilniuje ant traukinio bėgių žuvusio jauno vaikino mirtis įžiebė diskusijas dėl būtinybės įrengti perėjas pavojinguose geležinkelio ruožuose. Kol Vilniaus miesto savivaldybė svarsto įvairius variantus, miestui pagalbos ranką ištiesė privatus investuotojas, pasirengęs tunelį įrengti savomis lėšomis. Deja, bet savivaldybė tokią iniciatyvą ne tik, kad atmeta, tačiau siekia perėją statyti mokesčių mokėtojų pinigais.

Praėjusių metų pabaigoje privatus investuotojas kreipėsi į Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių su pasiūlymu savomis lėšomis pastatyti tunelį, skirtą ne tik pėstiesiems ir dviratininkams, tačiau ir automobiliams.

Gyventojų teigimu, neįvardintas privatus investuotojas galėtų savo lėšomis tokį tunelį įrengti ir eksploatuoti, tačiau valdžios institucijos privalo atlikti būtinus planavimo darbus.

Vilniaus Naujininkų seniūnijoje esančios Zuikių ir aplinkinių gatvių gyventojai jau kelis dešimtmečius į mokyklą ir darbovietes yra priversti keliauti vos daugiau nei metro skersmens lietaus kanalizacijos vamzdžiu arba kirsti bėgius tam nepritaikytoje vietoje. Kad tai labai rizikinga, primena šalia bėgių pastatytas kryžius po traukiniui žuvusiai moteriai atminti. Naujininkų ir Vilkpėdės seniūnijas skiria geležinkelio trasa, kuria vyksta intensyvus traukinių eismas, todėl norint pasiekti kitoje bėgių pusėje esančius objektus, automobiliu tenka daryti 14 km ilgio lankstą.