Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

„Metro sąjūdis“ siūlo, vystant susisiekimo infrastruktūrą, pradėti išvalstybinimo procesą

LR Susisiekimo ministerija                                                 2010-04-08 Nr. 65
Susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui


DĖL DARBO GRUPĖS


Piliečių asociacija „Metro sąjūdis“ sistemingai analizuoja susisiekimo būklę ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Respublikoje. Atlikta analizė bei eilė įvykusių pasitarimų ir konferencijų rodo, kad, vystant Lietuvos ūkį, yra pažeisti darnios plėtros principai.

Išlaisvinta privati iniciatyva ir palanki bankų politika leido sparčiai vystytis gyvenamųjų, civilinių, prekybinių pastatų plėtrai. Pakilęs pragyvenimo lygis iššaukė gyventojų apsirūpinimo privačiais automobiliais šuolį – per nepriklausomybės metus jų padaugėjo virš keturių kartų. Tuo tarpu susisiekimo infrastruktūros kūrimu rūpinosi tik valdiškos struktūros, kurių darbo metodai likę tie patys, kaip ir sovietiniais laikais. To pasekoje miestų gatvių spūstyse, važinėjant apylankom bei naudojant neefektyvias susisiekimo sistemas patiriami dešimtis milijardų litų siekiantys nuostoliai.

„Metro sąjūdis“ siūlo, vystant susisiekimo infrastruktūrą, pradėti išvalstybinimo procesą ir tam pasinaudoti Didžiosios Britanijos patirtimi:

  1. Leisti privačiam sektoriui privačios finansinės iniciatyvos principu projektuoti, finansuoti, statyti, eksploatuoti susisiekimo infrastruktūros objektus ir už teikiamas paslaugas imti mokestį, kurio dydį nustatytų rinka.

  2. Skatinti konkurenciją, į susisiekimo infrastruktūros vystymo rinką įvedant naujus dalyvius: finansuotojus, projektuotojus, statybininkus, eksploatuotojus. Kiekvienas projektas, pretenduojantis į ES paramą, turi būti atrinktas iš keleto pasiūlymų ir finansavimas skirtas tam, kuris įgyvendintas atneš didžiausią ekonominę ir socialinę naudą.

  3. Skatinti inovacijas, diegiant dviejų lygių sankryžas gatvėse, pėsčiųjų praėjimuose, gatvių (kelių) ir geležinkelių sankirtose.

Šiems tikslams pasiekti reikėtų sudaryti darbo grupę, į kurią įeitų Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos, Automobilių kelių direkcijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, savivaldybių, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Veiksmų koordinatoriaus vaidmenį, mūsų manymu, turėtų prisiimti Susisiekimo ministerija.
Pagarbiai,
Valdybos pirmininkas             V. Daukas