Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Metro sąjūdis

2011 m. kovo 18 d. „Metro sąjūdžio“ valdybos posėdžio metu tikraisiais „Metro sąjūdžio“ asociacijos nariais buvo išrinkti:

2011 m. kovo 29 d. „Metro sąjūdžio“ visuotinio tikrųjų narių susirinkimo metu buvo reorganizuota „Metro sąjūdžio“ valdyba. Virginijus Daukas informavo, kad atlikto darbo pasekmėje artėja esminių sprendimų dėl metropoliteno įrengimo Vilniuje priėmimo metas. Todėl valdybos nariams ženkliai padidėja darbo krūvis. Įvertinus valdybos narių užimtumą pagrindiniuose darbuose ir galimybes atlikti didėjančias valdybos darbų apimtis, už atliktą darbą buvo padėkota Gintui Jakimavičiui bei Jonui Šimėnui ir jie atšaukti iš valdybos narių. Naujais valdybos nariais buvo išrinkti Artūras Kaklauskas ir Rimantas Pūkelis, kiti valdybos nariai: Gerardas Jurkonis, Kęstutis Turonis, Virginijus Daukas, Vytautas Rubavičius. Valdybos pirmininku išrinktas Juozas Zykus.

Juozas Zykus
valdybos pirmininkas
Rimantas Pūkelis Virginijus Daukas Artūras Kaklauskas
Gerardas Jurkonis Kęstutis Turonis

Kontaktai

Juridinis asmuo: visuomeninė organizacija (asociacija) „Metro sąjūdis“.
El. paštas: sajudis@vilniausmetro.lt
Sąjūdžio pirmininkas: Juozas Zykus,

Piliečių asociacijos
"Metro sąjūdis" pirmininkas
Juozas Zykus

Metro sąjūdis – užgimė kaip pilietinė iniciatyva išspręsti didžiausią Lietuvos sostinės problemą – susisiekimo problemą. Šiuo metu piliečių asociacija „Metro sąjūdis“, vienija apie 6000 narių, remiančių metro diegimo Vilniaus mieste idėją.

Suburtas specialistų „Metro forumas“ kartu su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga atliko metropoliteno įdiegimo galimybių studiją, kurioje išnagrinėtos metropoliteno įdiegimo galimybės geologiniu, ekonominiu, paminklosaugos ir kitais aspektais. Atrinkta pirmoji 7 km atkarpa Pilaitė – Baltasis tiltas. „Metro forumo“ įkurtose darbo grupėse: statybos organizavimo, ekonomikos, finansų ir investicijų, tyrinėjimo ir projektavimo, teisinės bazės kūrimo, ryšių su visuomene dirba apie 50 specialistų, visuomenės veikėjų, mokslininkų.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasose įrengtose sekcijose galima kloti įvairias inžinerines komunikacijas (lietaus ir fekalijų kanalizaciją, ryšio ir elektros tinklus).

Draugai

Blog'ai