Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Kaip pakeis padėtį metro

Daugelis metro priešininkų teigia, kad požeminis miesto traukinys - per brangus malonumas neva neturtingam Vilniui. Teigiama, kad yra pigesnių būdų spręsti kamščių problemas. Valdininkai giriasi, kad taiko pažangiausias eismo valdymo sistemas, daro viską, kas jų galioje ir visada pamini, kad yra tikri savo srities profesionalai. Nepaisant jų profesionalumo, Vilniaus susisiekimas vienas iš blogiausių Pabaltijo regione. Tuo tarpu nepriklausomi ekspertai teigia, kad spręsti susisiekimo bėdas reikia iš esmės, o ne kosmetiniais pataisymais. Ką atneš Vilniui metro?

Metro sukuria traukos centrus
Naujosios viešosios vadybos instituto duomenimis, Vakarų Europoje nekilnojamasis turtas prie metro stotelių pabrangsta 20 procentų. Rennes miesto Prancūzijoje pavyzdys patvirtina, kad net beviltiškais užkampiais laikyti rajonai atidarius šalimais metro stoteles, atgyja. Ten įsikuria parduotuvės, atsiranda nauji traukos centrai. Galbūt to ir reikia tokiems Vilniaus rajonams, kaip Naujamiestis - pro jį kaip tik numatyta viena iš metro linijų. Kol kas, neturėdamas traukos centrų, Naujamiestis priverstas tenkintis „krasnuchos“ pavadinimu.

Automobilininkai sėda į viešąjį transportą
Danijos Transporto tyrimų instituto atlikti skaičiavimai rodo, kad Kopenhagoje iš automobilių į metro pirmaisiais metais persėdo apie 8-14 procentų automobilių vairuotojų. Reikia turėti omenyje, kad Kopenhaga garsėja išplėtota dviračių transporto infrastruktūra, šiame mieste automobiliais iki metro atidarymo naudojosi tikrai užkietėję automobilistai. Todėl jeigu Lietuvoje pasitvirtintų danų patirtis, poveikis neabejotinai pasijustų tiek automobiliu keliaujančiu, tiek pėsčiomis einančiam, tiek šalia gatvių gyvenantiems vilniečiams. Sumažėtų poreikis keliauti autobusais ir troleibusais - miestiečiai keliautų požeminiais traukiniais, o troleibusų ir autobusų parkai galėtų daugiau lėšų skirti savo struktūrų modernizavimui. Lėtas ir gremėzdiškas transporto priemones galima būtų pašalinti iš gatvių, o vietoj jų į gatves paleisti modernius troleibusus ir autobusus. 

Metro kasmet gražins 500 mln. lt. vilniečiams
Vedant analogija su kitų miestų patirtimi, galima tikėtis bendro eismo pagerėjimo 30 procentų. 
Išvertus pinigine reikšme, tai būtų 500 mln. sutaupytų kišenėje vilniečių litų kasmet, nes dėl kamščių Vilniuje 2002 metais buvo patirta 1,5 milijardo litų nuostolių.

Kopenhagos patirtis liudija, kad į metro persėda iki 80 procentų antžeminio viešojo transporto keleivių. Įdomus faktas, kad vyresnio amžiaus žmonės sudaro absoliučią daugumą metro priešininkų. Danijos transporto instituto ataskaitoje daroma prielaida, kad vyresni žmonės nei stotelėse, nei po žeme nesijaučia saugiai, todėl renkasi antžeminį transportą. Vilniuje atlikta apklausa rodo, kad jaunimo (nuo 18 iki 35 metų amžiaus) parama metro projektui siekia 75 proc.

Kovoje su kamščiais reikia panaudoti visas priemones
 Sakoma, kad kamščius sumažinti galima statant viadukus, plečiant gatves, apmokestinant įvažiavimą į centrą, perskirstant įmonių darbo pradžios laiką, paleidžiant daugiau autobusų į gatves, įrengiant „žaliosios bangos“ automatizuotą šviesoforų sistemą ir t.t. Neabejotinai, šios priemonės padėtų, bet sprendžiant esmines problemas, būtini esminiai pokyčiai. Metro, kartu su anksčiau minėtomis priemonėmis, vis vien nesumažins patiriamų nuostolių ir kamščių šimtu procentų. Be to, Vilniaus kamščiai pasiekė tokią ribą, kai kiekviena priemonė kovoje su kamščiais miestui atneš daugiamilijoninę naudą. Todėl metro turėtų tapti esminiu ir neatidėliotinu sprendimu, ryžtingiausia priemone prieš kamščius, kuri atneš Vilniui žalio miesto vardą, o vilniečiams leis kasdien sutaupyti kuro ir laiko.


Artūras Vinckevičius

Pridėčiau dar vieną metro poveikį, manau jis svarbesnis už antrąjį (persėdimą iš nuosavų mašinų) — metro traukinukai juk išlaisvintų gatves. Nuo nerangių (sankryžose) troleibusų, nuo sunkiasvorių autobusų, nuo daugumos keleivių srauto, iš gatvių persikėlusio po žeme. Išlaisvina tiems patiems nuosaviems automobiliams, dviračiams, pėstiesiems, želdynams, pakeleivių aptarnavimui. Tarp metro stotelių pavežėti užtektų mikrikų (atstumai tarp stotelių turėtų būti gerokai didesni, negu troleibusų, kad metro eismas būtų greitas). Didieji autobusai ir troleibusai turėtų važinėti tik tuose rajonuose, kurių dar neaprėpia metropolitenas.
> Neabejotinai, šios priemonės padėtų
Oi abejotinai… Viadukai aišku padėtų, nors ir tie jų statybos metu, priešingai, suvaržytų eismą. Platinti gatves retai kur galima ir verta. Daugiau autobusų, šviesoforų, „A“ juostų tik mažina gatvių pralaidumą, neabejotinai. O apmokestinimo, eismo uždraudimo pats tikslas priešingas — tai galvos skausmo gydymas nukertant galvą.