Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Metro darbo grupės išvados ir siūlymai

Metro darbo grupė, išklausiusi konferencijos „Naujų viešojo transporto rūšių diegimo Vilniuje perspektyvos ir galimybės“, vykusios 2010 m. kovo 25 – 26 d. Vilniuje, pranešimus, diskusijas bei išanalizavusi Helsinkio, Oslo, Stokholmo, Rennes, Niurnbergo, Bilbao ir kitų Vilniaus dydžio miestų patirtį, konstatuoja, kad susisiekimo sistemos konkurencingumą lemia greitis, komfortas, saugumas, ekonominis efektyvumas bei šios sistemos suderinamumas su kitomis susisiekimo sistemomis, o ne jos įrengimo kaina. Tokią sistemą galima įrengti tik kitoje erdvėje nei jau egzistuojančios susisiekimo sistemos.

Metro darbo grupė, atlikusi esamos padėties analizę ir apibendrinusi nuveiktą darbą, planuojant susisiekimo sistemą Vilniaus mieste, bei įvertinusi kitų Europos miestų patirtį, diegiant susisiekimo sistemas, siūlo:

  1. Sukurti Vilniuje metropoliteno sistemą (požeminę, antžeminę arba mišrią), kuri sudarytų visuomeninio susisiekimo stuburą. Optimizuoti autobusų ir troleibusų sistemas, priderinant jas prie metro. Įdiegti bendro bilieto ir laiko sinchronizavimo sistemas. Metro užtikrintų greitą, saugų, punktualų, komfortišką vilniečių susisiekimą. Sumažėjęs eismo dalyvių gatvėse skaičius panaikintų kamščius, sumažintų oro taršą ir padidintų kitų transporto priemonių susisiekimo greitį. Jokia kita visuomeninio susisiekimo sistema visų šių privalumų komplekso neturi.

  2. Tai turėtų būti darni viešojo transporto sistema ( metro ), kuri atitiktų ES siekius: mobilumą, energijos efektyvumą, gyvenimo kokybę.

  3. Atlikti Bendrojo plano monitoringą, įvertinant miesto vystymosi atitikimą darnios plėtros principams.

  4. Parkingus išdėstyti prie įvažiavimų į miestą esančių metro stočių bei metro ir pagrindinių transporto magistralių susikirtimo taškuose.

  5. Įrengus metropoliteną, suvaržyti nuosavų automobilių įvažiavimą į centrinę miesto dalį ir senamiestį, o dalyje gatvių organizuoti pėsčiųjų zonas. Viena iš tokių zonų – Rotušės aikštė ir prie jos esančios gatvės.

  6. Vilniaus miesto tarybai ir administracijai ruošti metropoliteno planavimo dokumentus ir skelbti tarptautinį konkursą metropoliteno sistemai sukurti.


cia kaip koks tai nepriklausomybes aktas kur 1918 pasirase signatarai :)

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...komfortiškos keleivių laukimo sąlygos: žiemą ir vasarą galima palaikyti stabilią temperatūrą (žiemą galima sušilti, o vasarą – atsivėsinti).

Draugai

Blog'ai