Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

„Metro sąjūdis“ vykdo užsienio investuotojų paiešką

Kol valdžios vyrai nesėkmingai laužo galvas kaip išvesti Lietuvą iš paskutinių vietų Europos Sąjungos šalyse pagal pritrauktas užsienio investicijas, o ministerijų klerkai tuo pat metu sėkmingai kuria naujus „inkubatorius“, „slėnius“, „klasterius“ ar „konsultacines“ firmeles, kurių pagalba būtų galima kuo daugiau nusriaubti ES fondų skiriamų lėšų, kad kuo mažiau jų tiesiogiai pasiektų verslą, „Metro sąjūdis“ eina tiesiausiu ir skaidriausiu keliu – ieško galimybių tiesiogiai bendrauti su galimais Metro investuotojais. Tuo tikslu gruodžio 3 d. „Metro sąjūdžio“ valdybos narys J. Zykus ir valdybos įgaliotinis V. Bagdzevičius dalyvavo Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos bei Užsienio reikalų ministerijos organizuotoje „Kontaktų mugėje“ ir susitiko su Lietuvos ambasadų Norvergijos ir Ispanijos Karalystėse bei Portugalijos Respublikoje pareigūnais, atsakingais už ekonominius ryšius. Diplomatai buvo informuoti apie Vilniaus miestą vis labiau slegiančią susisiekimo problemą ir supažindinti su Metropoliteno projektu. Pasak diplomatų, minėtų šalių įmonės turi susisiekimo infrastruktūros sudėtingų objektų statybos modernias technologijas, įrangą ir sėkmingą ilgametę patirtį, kurią galėtų panaudoti metropoliteno Vilniuje statybai. Pareigūnai atsakingai pažadėjo, jog panaudos visas savo administracines galimybes tam, kad kuo plačiau paskleistų informaciją apie Vilniaus metropoliteno investicinį projektą šalių, kuriose jie reziduoja, verslo, finansinėms ir investicinėms struktūroms.

Vilniaus metro, atrodo, būtų gera idėja, kaip ir daug kitų, kol neatsitrenkia į finansavimo realybę. Jeigu Vilnius nesugeba per 20 ir daugiau metų pastatyti netgi ne pasaulinio lygio, o paprasto, atitinkančio tarptautinius standartus futbolo stadiono, nes "krizė"...
Tiesą sakant, tai, kad dalyvauta Kontaktų mugėje su užsienio šalių ambasadoriais ir gautas pažadas išplatinti informaciją apie Vilniaus metro projektą... Betgi juk tai galima padaryti ir be Kontaktų mugės:)