Viltis miršta paskutinė
Audrius Čepulis Piliečių asociacijos
„Metro sąjūdis" narys

Krizė statybų sektoriuje vis dar tęsiasi. Ją tik šiek tiek sušvelnino tai, kad dalis firmų subankrutavo, dalis statybininkų persikvalifikavo į vaisių rinkėjus, žemdirbius, gyvulių augintojus ar darbuojasi kitose ES šalyse. Žinoma, šie žmonės nepraranda vilties dirbti pagal specialybę, todėl ilgainiui įsilieja į tų šalių statybininkų eiles nors pagalbiniams darbams vykdyti. Žinant mūsų žmonių darbštumą ir nereiklumą darbo sąlygoms, jie sėkmingai konkuruoja su vietiniais darbininkais. Įvertinę lietuviu darbštumą, drausmingumą ir kvalifikaciją, vietinių firmų vadovai leidžia jiems pasikviesti ir Lietuvoje likusius bendradarbius. Taip vyksta statybininku emigracija ištisomis brigadomis. Matant tokias tendencijas ir nelaukiant kol visi darbininkai išvažiuos, Lietuvos firmų vadovai priima sprendimus savo veiklą iškelti į užsienį.

Sumažėjus statybinių firmų. statybininku padėtis Lietuvoje gerėja, nes mažėja konkurencija ir kyla kainos. Taip už tuos pačius pinigus pastatoma mažiau.

Keista, bet to nemato valdžioje esantys ir į valdžią pretenduojantys politikai. Stojimo į Europos Bendriją sutartis įpareigojo visą ūkine veikla vykdyti privačioms verslo struktūroms, pusė Lietuvos ūkinės veiklos yra valdžios rankose.

Valdžios organizuojama ūkinė veikla neefektyvi, sudaro pagrindą korupcijai.

Nors didžiulius nuostolius ir gyvenimo diskomfortą visuomenė patiria dėl neišvystytų viešųjų paslaugų, bet valdžia nenori bendradarbiauti nei su visuomene, nei su verslo struktūromis, panaudoti jų iniciatyvą, patirtį ir pinigus viešųjų objektų statybai ir eksploatavimui.

Iš savo asmeninės patirties žinau, kad jau dešimt metų visuomeninė organizacija „Metro sąjūdis" dėl susisiekimo problemų sprendimo įvairiuose Lietuvos miestuose, o ypač sostinėje, beldžiasi į valdžios struktūras, tačiau supratimą ir elementarią pagalbą suteikė tik keletas politikų ir valdžios struktūrų darbuotojų.

Kurioziškas atvejis, kai 50 metų dviejų seniūnijų gyventojai susisiekia 110-ies metrų ilgio lietaus kanalizacijos vamzdžiu, o šiems darbams skirta ES parama nenaudojama. Pasiūlymas padėti vietiniams gyventojams ir nemokamai suprojektuoti normalią perėją Vilniaus savivaldybėje svarstomas jau treti metai.

Artėja rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Norinčių valdyti Lietuvą apstu. Pasirinkimas didelis: po keliolika kandidatų vienmandatėse bei apie 2000 kandidatų partijos sąrašuose. Būkime aktyvūs ir neabejingi ne tik statybos sektoriui, bet ir visos Lietuvos ateičiai. Susidarykime savo nuomonę, vertindami kandidatų nuveiktus darbus, o ne pažadus. Nelaukime, kol už mus nuspręs kiti.

Kažkas yra pasakęs, kad dalį žmonių galima mulkinti pastoviai, dalį - ilgai, bet visų ir visą laiką - neįmanoma.

Turėkime viltį, kad šį kartą mūsų pasirinkimas bus teisingas.

Sekite mus "Facebook"