JAV kompanijos sukurta technologija leistų stabdančio traukinio sukuriama energija patenkinti 1300 gyvenamųjų namų poreikius elektrai

Londonas, Niujorkas, Paryžius – kas bendra tarp šių miestų? Apart to, kad jiems aptarnauti reikalingi milžiniški energijos kiekiai, minėtuose didmiesčiuose taip pat išplėtotos požeminio viešojo transporto sistemos, kuriomis kasdien pervežama milijonai keleivių. Tačiau kas, jei minėtos sistemos ne tik tenkintų gyventojų poreikį mobilumui, bet ir padėtų nuolat alkanus energijai miestus aprūpint elektra? JAV kompanija gaminanti pramoninius smagračius „Vycon Energy“ teigia, kad jos kuriamų technologijų dėka būtų galima panaudoti važiuojančių traukinių kinetinę energiją elektrai gaminti ir ją perduoti į miesto elektros pastotes. Tokių būdu ne tik būtų mažinamos taršos emisijos, bet ir padedama išvengti situacijų, kuomet energijos poreikis viršija pasiūlą.

„Vycon“ technologijos veikimas panašus į regeneracinį stabdymą. Judantis traukinys turi daug kinetinės energijos, kuri, kompanijos manymu, traukiniui stabdant prieš atvykstant į stotį, galėtų pasitarnauti. Smagračio pagalba kinetinę energiją būtų galima paversti elektra, kurią traukinys naudotų pajudėdamas iš vietos. Panaši sistema naudojama hibridiniuose automobiliuose, tačiau judantis traukinys sugeneruotų nepalyginamai didesnį elektros energijos kiekį nei „Toyota Prius“.

Anot dienraščio „Greentech Media“, 10 vagonų metro sąstatas iki pasieks darbinį greitį per 30 sekundžių naudoja keturis megavatus elektros energijos – kiekį, kurio pakaktų 1300 vidutinių individualių gyvenamųjų namų poreikiams. Energijos poreikis toks didelis, kad traukinių išvykimas reguliuojamas idant nebūtų viršijamas elektros įvado galingumas, tačiau didelių įtampos kritimų išvengti vis tiek nepavyksta. Kaip teigia „Vycon“ pardavimų viceprezidentas Louis Romo, „beveik kiekviena geležinkelio kompanija JAV turi stotį, kurioje įtampos kritimas sukelia problemų“.

Pagal „Vycon“ planą, lėtėjantis traukinys generuotų apie keturis megavatus energijos, kuri būtų perduodama į kompanijos gaminamas „Regen“ smagratines energijos kaupimo sistemas, sumontuotą stotyse. Vėliau ji būtų atiduota traukinio elektros varikliui taip vadinamu trečiuoju bėgiu.

„Galėtume grąžinti apie 90 proc. sukauptos energijos“. „Išvykstantis traukinys naudotų savo paties sukurtą energiją“. Jeigu sistema būtų įdiegta bent pagrindiniuose didmiesčiuose, tik pagalvokite kiek energijos galėtume sutaupyti. Primename, kad ankščiau rašėme apie itin ambicingą „Ecoloco“ koncepsiją, kurios esmė metro traukinių sukurtų oro srautų „įkinkimas“ elektrai gaminti.

Sekite mus "Facebook"