„Metro sąjūdžio“ aktyvo pozicija dėl „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste“ sprendinių detalizavimo

2012-03-08

Ūkio subjektų grupė, vykdydama sutartį ir miesto tarybos 2011-11-23 d. sprendimą Nr. 1-306, privalo paruošti kompleksinį specialųjį planą, kuriame būtų išspręstas viešojo transporto esamos būklės gerinimas, įvedant greituosius autobusus, tramvajaus liniją Santariškės – Geležinkelio stotis ir Metropoliteno įdiegimo įtaką susisiekimui Vilniaus mieste.

Tramvajaus specialusis planas ir galimybių studija parengti jau 2006 metais. Šiame plane galima išnagrinėti tik naujas alternatyvas, pvz. trasai Santariškės – Geležinkelio stotis, kuri galėtų eiti ne Kalvarijų ir Pylimo, o Kernavės ir Švitrigailos gatvėmis.

Kadangi, tobulindama susisiekimą autobusais ir tramvajais, nei viena ES sostinė susisiekimo problemų neišsprendė ir buvo priverstos diegti Metro, Ūkio subjektų grupė privalo koncentruotis į Nutarimo 2.2 punkto vykdymą, planuojant Metropoliteną.

„Metro sąjūdžio“ surinktos medžiagos ir atliktų skaičiavimų pagrindu galima teigti, kad trasa Pilaitė – Centras jau dabar piko valandomis būtų apkrauta iki 10.000 kelionių per valandą.

Įvykdžius savivaldybės Tarybos sprendimo 2.2 punktą, specialiajam planui parengti skirtos lėšos (827.000 litų) būtų tikslingai panaudotos ir šio plano sprendinių pagrindu galėtų būti patikslintas miesto Bendrasis planas.

Tai leistų verslo struktūroms domėtis šiuo objektu ir planuoti investicijas. Manyčiau, kad reikia intensyviai dirbti su miesto Tarybos nariais, aiškinant šio sprendimo kokybiško įvykdymo reikšmę.


Asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus

Sekite mus "Facebook"