Judrumo didinimo ir taršos mažinimo planas „Transportas 2050″

2011 m. kovo 28 d. Europos Komisija priėmė išsamią konkurencingos transporto sistemos kūrimo strategiją („Transportas 2050″), kurią įgyvendinus padidės judumas, transportui svarbiuose sektoriuose bus pašalintos didžiausios kliūtys, bus paskatintas ekonomikos ir užimtumo augimas. Belieka tikėtis, kad jei Europa planuoja 40 metų į priekį, tai mes taip pat sugebėsime deramai įvertinti šiandieninę viešojo transporto situaciją ir jos perspektyvas 30-iai metų į priekį. Lietuvoje šiuo metu ruošiamas Specialusis planas, kuris apspręs viešojo transporto vystymo perspektyvas ir realizavimą iki 2040. Tai didžiulės reikšmės ir atsakomybės įvykis. “Metro sąjūdžio” aktyvas, savo gretose sutelkęs mokslininkus, politikus, specialistus bei visuomenės veikėjus, pasirengęs aktyviai įsijungti į svarstymą dėl naujų transporto rūšių, tame tarpe ir metropoliteno, Vilniaus mieste įdiegimo būtinumo ir naudingumo.

Daugiau “Transportas 2050”

Sekite mus "Facebook"