Reply to comment

Bemaž šimtas emigracijos problemai neabejingų aktyvių piliečių atsiliepė į Seimo kvietimą teikti pasiūlymus, kaip didinti užimtumą ir mažinti emigraciją. Seimui ir Vyriausybei išplatintas kreipimasis, kuriuo raginama imtis realių veiksmų, kad būtų sprendžiamos šios problemos.

Kasmet dėl emigracijos Lietuva netenka apie 30 tūkst. darbingų žmonių. Didžioji dalis jų išvyksta dėl ekonominių priežasčių, todėl, kreipimosi autorių manymu, reikia sudaryti galimybes jiems dirbti ir gyventi Lietuvoje.

Kreipimosi tekste teigiama, kad būtina imtis konkrečių veiksmų šiai problemai spręsti. Vienas tokių – sukurti tokią teisinę bazę, kuri leistų privačioms verslo ir finansinėms struktūroms savo finansiniais resursais vystyti viešąją infrastruktūrą, nes valstybės lėšų tam nepakanka. Dokumente teigiama, kad „sukūrus naujus viešuosius objektus už privačius pinigus, padidės užimtumas, sumažės emigracija, padidės biudžeto pajamos, sumažės biudžeto išlaidos bei padidės socialinis teisingumas“.

„Teisė kurti, dirbti ir rodyti sugebėjimus bei pačiam kurti gerovę nelaukiant, kad už jį tai padarys valdžia, suteiks Lietuvos žmonėms daugiau pasitikėjimo, ekonominės ir socialinės laisvės savo gebėjimų išnaudojimui ir prisirišimui prie savo tėvynės“ – teigia kreipimosi autoriai.

Seimui ir Vyriausybei adresuotą kreipimąsi pasirašė 93 įvairių profesijų atstovai, tarp kurių yra žymių mokslininkų, verslininkų, politikų ir kitų sričių specialistų.

Kreipimasis

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Sekite mus "Facebook"