Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Vilniaus metro idėja užkrėtė pusę Seimo

Buldozeriu stumiama Vilniaus metro idėja užkrėtė pusę Seimo - čia įsteigtas metro gerbėjų klubas. Tiesa, kai kurie seimūnai patys neprisimena, kaip prie jo prisidėjo. Iš kur tokiai svajonei paimti milijardus litų, išrinktiesiems nerūpi, jie tik dievagojasi jokios paramos už entuziazmą kol kas iš nieko negavę.

Vos peržengęs Vilniaus vadovo kabineto slenkstį, Artūras Zuokas įsakė pastatyti pirmąją metro stotelę. Įsteigta net viešoji įstaiga „Vilniaus metro". Pasirodo, tai buvo tik pradžia - vos prieš porą mėnesių Seime įsisteigė metro gerbėjų klubas, kuriam jau priklauso beveik pusė parlamento - 60 seimūnų. Nors, pavyzdžiui, Dzūkijos bičiulių parlamentinė grupė teturi 21, Maldos parlamentinė grupė, kaip ir grupė „Už žmogaus orumą", - tik po 24, o grupė„Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos" - vos 8 narius. Net gausiausia iki šiol laikyta grupė „Už demokratišką Baltarusiją" turi mažiau -42 narius.

Tiesa, vadinamoji„metro idėjos paramos" grupė iškart apaugo legendomis. Mat nemažai susidomėjusiųjų - net ne vilniečiai, kiti tvirtina neprisimenantys, kaip dėjo parašą. Grupės iniciatorius Paulius Saudargas sakė nesąs ekonomistas, todėl jam visiškai nesvarbu, kiek metro kainuos ar tai, kad Vilnius tam - per mažas. Svarbu, kad vilniečiams bus geriau.

„Kiek kainuos? Na, skaičių nepasakysiu. Matyt, keletą milijardų kainuos. Pats neskaičiuoju", - paaiškino P.Saudargas.

Paklaustas, gal kas nors pažadėjo nemokamą bilietėlį visam gyvenimui ar grąžos palaiminus projektą, P.Saudargas net pašiurpo.

„Klausimas juokingas. Nes net nėra konkrečių planų, kas statys, nėra pinigų. Čia tik dėmesio rodymo grupė. Manau, ne tas čia variantas. Tos grąžos, suprantate, man nereikia", - garantavo seimūnas.

Seimūnas Egidijus Vareikis vidutiniškai pusę viso laiko praleidžia užsienyje. Mat yra entuziastingiausias komandiruočių ir kelionių mėgėjas Seime. Tačiau jam metro - taip pat labai aktualus.

„Projektas atrodo įdomus. O kas jums sakė, kad didžiąją laiko dalį praleidžiu ne Lietuvoje? Mažiau nei pusę. Taip, metro kainuos kelis milijardus. Bet jei neturėsime, benzinas vaikams brangiau atsieis. Man niekas nieko už tai nemokėjo", - dievagojosi E.Vareikis.

Netgi iš Rokiškio į Seimą atvykęs Algis Kazulėnas užsirašė į metro grupę.

„Aš? Metro? Ne, ne, na, ne", -nustebo A.Kazulėnas. Jis tvirtino tik matęs, kaip kažkas sudarinėjo sąrašą.

„Tai radot mano pavardę? Bet kad aš tikrai ne... net neturiu nuomonės apie metro, ar labai jau bus naudinga Vilniui, nes aš ne vilnietis. Net nežinau - gal mane įrašė tiesiog? Na, gal neklastoja parašų, jei jau yra - nežinau", - gynėsi jis.