Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Uraganas Irena pridarė didžiulių nuostolių viešojo transporto infrastruktūrai Niujorko valstijoje

Savaitgalį uraganui Irena užklupus rytinę Amerikos pakrantę nepavyko išvengti nuostolių viešojo transporto sistemoje. Nors Niujorko valstijos viešąjį transportą valdanti korporacija MTA (Metropolitan Transportation Authority) atkūrė didžiąją dalį savo paslaugų, kai kuriose vietovėse viešasis transportas vis dar nekursuoja arba kursuoja su dideliais apribojimais.


Labiausiai nukentėjo priemiestinių geležinkelių linijos

Kaip pranešama oficialioje MTA svetainėje, antradienį buvo dedamos visos reikalingos trumpalaikės pastangos norint atkurti susisiekimą kitomis Long Ailendo ir Metro-North priemiestinių geležinkelių šakomis.

Kol kas vis dar nepavyksta tiksliai įvertinti visos Port Jervis linijai padarytos žalos, nes dalis linijos tebeskendi po vandeniu. Už Metro-North linijos tvarkymą atsakinga brigada, atlikusi stebėjimus nuo žemės ir iš sraigtasparnio, pranešė apie didžiules žemių ir nuvirtusių medžių sąnašas ant bėgių įvairiose vietose Suffern miestelio kryptimi. Šioje atkarpoje smarkiai nukentėjo keli geležinkelio tiltai, signalizavimo sistema, didelė dalis bėgiu tebėra po vandeniu.

Metro-North priemiestiniam geležinkeliui padarytos žalos tiksliam įvertinimui ir būtinų remonto darbų nustatymui bus pasamdyta inžinerinė įmonė, kuri ištirs 39 km infrastruktūros. Po šios inspekcijos bus pradėti pagrindiniai atstatomieji darbai. Suremontuoti bėgius, signalizavimo ir tiltų infrastruktūrą ir galiausiai atkurti normalų susisiekimą užtruks mėnesius. Tikslus terminas bus įvardintas atlikus minėtą inspekciją.


Keleivius gabens autobusais

Port Jervis linija kiekvieną darbo dieną pervežama apie 2,3 tūkst. Iki bus atstatyta padaryta žala, šia linija keliaujančius tarp Harriman ir Ramsey stočių veš autobusai, kursuojantys traukiniams įprastu tvarkaraščiu. Pagerėjus eismo sąlygoms Orange apygardoje, susisiekimą autobusais tikimasi pagerinti.

Metro-North linijos keleiviai galės naudoti tą patį kelionės bilietą keliaudami Hudson linija, Newburgh-Beacon keltu ar to paties maršruto autobusu. Taip pat numatytos įvairios automobilių parkavimo lengvatos.

Long Ailendo ir Metro-North linijose fiksuojamas didelis energijos nuotėkis, dėl kurio nefunkcionuoja signalizavimo ir iešmų valdymo sistema. Siekiant kuo greičiau atkurti susisiekimą, šiuo metu darbininkų brigados susitelkusios ties nuvirtusių medžių šalinimu, potvynio vandens išpumpavimu ir bėgių bei iešmų inspekcija.