Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės pareiškimas

Šių metų lapkričio 14 dieną Seime vykusio Naujų transporto rūšių diegimo specialiojo plano koncepcijų svarstymo metu buvo pateikta keletas susisiekimo problemų Vilniaus mieste sprendimo būdų.

Savivaldybės Ūkio subjektų grupė pristatė paruoštą „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ koncepciją, kurioje nagrinėjamos galimos alternatyvos įdiegti Vilniaus mieste naujų greitųjų autobusų linijų, tramvajaus, metropoliteno, bei kitų transporto rūšių sistemas.

Asociacijos „Metro sąjūdis“ aktyvas pasiūlė, negriaunant esamos susisiekimo infrastruktūros, sukurti metropoliteno sistemą, kuri sudarytų viešojo transporto stuburą ir užtikrintų ne mažiau 50 proc. gyventojų kelionių viešuoju transportu. Sistemos sukūrimą, finansavimą ir eksploataciją koncesijos principu pavesti verslo struktūroms, daliniam jos finansavimui siekiant ES paramos, o miesto biudžeto lėšas panaudoti esamoms viešojo transporto sistemoms vystyti.

Lietuvos Respublikos Seimo Metro idėjos paramos parlamentinė grupė, apsvarsčiusi pateiktas viešojo transporto vystymo iki 2040 metų koncepcijas ir jų autorių argumentus, pareiškia, kad efektyviai įdiegta metropoliteno sistema:

- iš esmės spręstų Vilniaus miesto gyventojų ir svečių susisiekimo poreikius;
- geriausiai atitinka poveikio aplinkai kriterijus;
- atitinka Lietuvos bendrojo plano sprendimą ir dvimiesčio koncepciją;
- gali būti patraukliausia užsienio investitoriams ir galimai pritrauktų ES fondų paramą;
- atitinka Europos Sąjungos „Baltosios knygos“ rekomendacijas ir gali pretenduoti į tam tikslui kuriamus fondus.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Seimo metro idėjos paramos grupė, remdama metropoliteno Vilniaus mieste sukūrimo idėją, siūlo:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai rimtai svarstyti galimybę Vilniuje diegti metropoliteno sistemą.

  2. Lietuvos Vyriausybei pradėti metropoliteno įdiegimo Vilniaus mieste pripažinimo svarbiu ekonominiu projektu procedūras.

Paulius Saudargas

Seimo Metro idėjos paramos parlamentinės grupės pirmininkas

Taip zinoma kad miestui yra reikalingas Metro, juk ji reikia kuo greiciau pradeti statyti nes jo statybos juk ne vieni ne keli metai o uztrunka tai,,, Ir seip su automobiliu kiek uztrunka nuvaziuoti iki darbo, butu Metro as asmeniskai automobiliu nevazineciau i darba naudociausi Metro pasalugomis galima butu bent 30 min veliau is namu isvaziuoti i darba ir nevargti tiek kamsciuose...
Gerbiaumas mus Seime, tai yra iseitis miestui ir brangstantiems degalams, juk kiek isleidizama degalams pinigu, ir oro kokybe pageretu mieste...