Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Nei 200 tūkst. gyventojų neturinčiame Italijos mieste atidarytas metropolitenas

Kovo 2 d. Lombardijoje (Šiaurės Italija) atidaryta pirmoji 13,7 km ilgio Brešos automatinio metropoliteno linija, sujungusi šiaurinę miesto dalį su pietrytine. Įdomu tai, kad Brešoje gyvena apie 190 tūkst. gyventojų – beveik tris kartus mažiau nei Vilniuje.

Automatinį metro, kurio traukiniams valdyti nereikalingas mašinistas, pastatė ir įrengė konsorciumas, sudarytas iš trijų kompanijų. „Ansaldo STS“ buvo atsakinga už geležinkelių ir traukinių valdymo sistemas, elektros tiekimo infrastruktūrą, „AnsaldoBreda“ tiekė riedmenis, o „Astaldi“ atliko statybos darbus. Darbai vykdyti pagal 575 mln. eurų (1,985 mlrd. Lt.) vertės sutartį, kuri pasirašyta dar 2003-iaisiais. Pažymėtina, kad siūlomos Vilniaus metro linijos Pilaitė – Centras statybų ir įrengimo kaštai vienam kilometrui visiškai sutampa su straipsnyje aptariamu atveju. Brešos metropolitene naudojama automatinio traukinių valdymo sistema, kurta Kopenhagos metropolitenui.

Naująją metro sistemą sudaro 17 stočių, iš kurių 13 įrengtos po žeme. Dar po dvi stotis įrengta antžeminiame lygyje ir virš žemės. Kelios negiliai įrengtos stotys suprojektuotos taip, kad dienos šviesos spinduliai pasiektų ir platformų lygį. Visose stotyse bėgius ir platformas skiria specialios apsauginės durys, atsiveriančios tik traukiniui sustojus.

13,7 km ilgio trasos ruožai įrengti trijuose lygiuose. 6 km atkarpa eina dviejų šachtų tuneliu, iškastu specialiomis tunelių rausimo mašinomis, 4,7 km ilgio ruožo tunelis kastas atviru būdu, 1,3 km dalis nutiesta antžeminiame lygyje, o likusi 1,7 km atkarpa iškelta ant specialių estakadų.

Sistemą aptarnauja 18 trijų vagonų traukinių. Riedmenys analogiški Kopenhagos metropolitene naudojamiems – 2.65 m. pločio, talpina 300 žmonių, 72 iš jų sėdint.

Metropoliteną eksploatuoja bendras Brešos viešojo transporto operatorius „Brescia Mobilitá”. Piko metu traukiniai kursuoja kas 6 min., o vakarais ir sekmadieniais kas 10.

Tai puikus pavyzdys Vilniui.
Miestas daugiau nei dvigubai mazesnis, o turi dvigubai ilgesne metropoliteno trasa, nei planuojama pirmoji trasa Vilniuje.