Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

„Metro sąjūdžio“ iniciatyva visuomeninės organizacijos svarstys viešojo transporto planą

Piliečių asociacijos „Metro sąjūdis“ iniciatyva įvykusiame Vilniaus miesto savivaldybės vadovų ir asociacijos aktyvo susitikime buvo sutarta, kad į naujų viešojo transporto rūšių sostinėje planavimo procesą bei viešą rengiamos koncepcijos ir specialiojo plano svarstymą būtų įtraukti įvairių asociacijų nariai, mokslininkai, politikai, specialistai bei visuomenės veikėjai.

Pasak „Metro sąjūdžio“ valdybos pirmininko Juozo Zykaus, šalies visuomenės veikėjai, akademinė bendruomenė ir profesinės organizacijos yra pasiruošusios aktyviai dalyvauti specialiojo plano svarstyme.

„Sieksime nutraukti įsigalėjusią praktiką, kai tokių planų pristatymas visuomenei vykdavo formaliai, apsiribojant siaura, suinteresuotų žmonių grupele, – teigia J. Zykus. – Vakarų Europos šalyse, priimant tokio lygio sprendimus, visuomenės nuomonė yra lemiantis veiksnys. Tokio proceso efektyvumą gali užtikrinti tik viešumas ir informacijos sklaida.“

Šiuo metu „Metro sąjūdžio“ valdyba aprobavo ir pateikė kriterijus, kuriuos būtina įvertinti planuojant Vilniaus miesto viešojo transporto plėtojimą iki 2040 m., ir prašo savivaldybės administracijos, kaip planavimo organizatorės, juos įteikti ūkio subjektų grupei, rengiančiai specialųjį planą ir su ja apsvarstyti. Rengėjams buvo pasiūlyta papildomai įvertinti ir Europos Komisijos Baltosios knygos „Transportas 2050“ strategines nuostatas. Taip pat „Metro sąjūdžio“ valdyba prašo savivaldybės informuoti apie rengiamo specialiojo plano ir jo koncepcinės dalies viešo svarstymo procedūrų vietą bei laiką.

Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Romo Adomavičiaus teigimu, bus sudarytos visos sąlygos, kad visuomenė galėtų dalyvauti viešajame specialiojo plano svarstyme: jo rengimo eiga bus aptariama savivaldybėje įsteigtoje Vilniaus transporto sistemos plėtros darbo grupėje, susidedančioje iš savivaldybės darbuotojų, VGTU mokslininkų, visuomeninių organizacijų bei „Metro sąjūdžio“ aktyvo atstovų. Specialiojo plano parengimo sutarties vykdymo kontrolei ir priežiūrai bei santykiams su visuomene koordinuoti savivaldybės administracijos direktorius sukūrė projekto valdymo grupę, kurios pirmininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Romas Adomavičius.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. vasario 15 d. pasirašė sutartį su ūkio subjektų grupe dėl Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste iki 2040 m. specialiojo plano parengimo. Pagal sutarties sąlygas koncepcijos rengimo stadijoje turi būti išnagrinėti keturi viešojo transporto sistemos tvarkymo variantai: minimaliai plėtojamos esamos susisiekimo sistemos, diegiamas metropolitenas, diegiamas tramvajus, diegiamos alternatyvios visuomeninio transporto susisiekimo priemonės.

Piliečių asociacija „Metro sąjūdis“ įkurta 2007 m. Asociacija vienija 6000 narių – mokslininkų, visuomenės veikėjų, transporto specialistų ir sostinės gyventojų. „Meto sąjūdžio“ valdybos pirmininkas – Juozas Zykus.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro eismui neturi įtakos meteorologinės sąlygos: sniegas, ledas, liūtys, vėjas ir t.t.

Draugai

Blog'ai