Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

MS iniciatyvos

2017 m. liepos 11 d. „Metro sąjūdžio“ atstovai mero Vytauto Makūno kvietimu lankėsi Kauno rajono savivaldybėje, kur pristatė Vilnius–Kaunas dvimiesčio priešprojektinį pasiūlymą. Pasiūlymas susilaukė didelio susidomėjimo. Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, taip pat planai surengti tarptautinę konferenciją susisiekimo klausimais.


Dvimiesčio idėjos projektas


Atsiliepimai žiniasklaidoje apie Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projekto svarstymą rodo, kad tik vienas susisiekimo ministras yra susipažinęs su jo turiniu.

Tikriausiai žemės ūkio ministrė ir premjeras nebuvo supažindinti jų patarėjų su įstatymo paskirtimi ir siekiamais tikslais.

Ketvirtadienį LRT.lt pranešė apie Rusijos skundo iššauktą UNESCO specialistų vizitą į Kuršių neriją ir pateiktą vertinimą dėl tilto. Toks statinys, pasak UNESCO atstovų, šioje vietoje negali būti statomas. Tačiau iškart atsirado siūlymų tiltą pakeisti tuneliu – pasak asociacijos „Metro sąjūdis“ specialistų, tunelis už tiltą gerokai pranešesnis.

Gruodžio 10 d. „Metro sąjūdžio“ būstinėje vyko organizacijos „Metro sąjūdis“ aktyvo narių susitikimas, kuriame dalyvavo 16 mokslo, verslo ir visuomenės atstovų. Renginio dalyviai diskutavo apie „Metro sąjūdžio“ veiklos planus ir nagrinėjo svarbius organizacijai klausimus.

Daugiausiai dėmesio skirta metropoliteno, dvimiesčio ir „Rail Baltica“ geležinkelio temoms. Buvo aptartas šiuo metu Seime svarstomas Specialusis metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projektas ir galimybė sujungti Vilnių su Kaunu greitojo geležinkelio linija nuo Pilaitės, kur galėtų susikurt naujas Vilniaus viešojo transporto mazgas, iki Karmėlavos, kadangi čia veikia perspektyviausias Tarptautinis Kauno oro uostas ir eis Europinio geležinkelio „Rail Baltica“ linija.

Ne kiekvienas susimąsto, kuo atsiliepia Goštauto viaduko statyba mums, eiliniams mokesčių mokėtojams. Pakeiksnojame nepatogumą stovėdami spūstyje ir tiek. Tiesiog: -„nieko čia daugiau nepadarysi“.

Pasigilinti į šį „reiškinį“ paskatino rytmetis, kuomet 7:30 važiavau iš centro į Žemuosius Panerius. Įspūdį padarė tai, kad tuo metu nė vieno darbininko statybos objekte dar nebuvo. Tą pačią dieną 17:30 važiuojant iš Žemųjų Panerių į centrą, darbininkų jau nebuvo nė vieno.

Kilo natūralus klausimas: - Kiek truks statyba, jeigu taip organizuojamas darbas?

Laikas nuo idėjų pereiti prie darbų! Siūlome aiškų ir konkretų planą kaip išspręsti varginančių spūsčių problemą. Perskaityk, įsigilink, suprask ir paremk idėją, kuri yra skaidri ir naudinga visiems. Jei tai gali kiti Europos miestai, tai pakeliama ir Vilniui!

Prahoje lapkričio 6-7 dienomis vyko antroji kasmetinė konferencija „Miestų viešasis transportas ir mobilumas Europoje 2012“, kurioje dalyvavo „Metro sąjūdžio“ narys Audrius Čepulis. Pagrindinės temos konferencijoje aprėpė miestų viešojo transporto valdymą, jo saugumą, išmaniąsias transporto sistemas, draugiškas aplinkai transporto rūšis, transporto integraciją į miesto teritorijas, efektyvų keleivių atliekamų operacijų valdymą bei investicijų trūkumą „Miesto viešojo transporto projektui“.

Š.m. lapkričio 8 d. vykusio „Metro sąjūdžio“ aktyvo susirinkimo metu buvo aptarta rengiamo Vilniaus metropoliteno ĮSTATYMO projekto nauja redakcija bei pasikeista nuomonėmis apie esamos Seimo metro idėjos paramos grupės papildymą naujai išrinktais Seimo nariais.

Džiugu, kad „Metro sąjūdžio“ gretos pasipildo naujais kūrybingais žmonėmis, o entuziazmas – siekti kilnaus tikslo – neblėsta.

Audrius Čepulis Piliečių asociacijos
„Metro sąjūdis" narys

Krizė statybų sektoriuje vis dar tęsiasi. Ją tik šiek tiek sušvelnino tai, kad dalis firmų subankrutavo, dalis statybininkų persikvalifikavo į vaisių rinkėjus, žemdirbius, gyvulių augintojus ar darbuojasi kitose ES šalyse. Žinoma, šie žmonės nepraranda vilties dirbti pagal specialybę, todėl ilgainiui įsilieja į tų šalių statybininkų eiles nors pagalbiniams darbams vykdyti. Žinant mūsų žmonių darbštumą ir nereiklumą darbo sąlygoms, jie sėkmingai konkuruoja su vietiniais darbininkais.

Š.m. spalio 4 d. Seimo metro idėjos paramos grupės nariai įregistravo Metropoliteno įstatymo projektą.

Šio įstatymo tikslas – paskirstyti Metropoliteno įdiegimo Vilniaus mieste funkcijas tarp Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, strateginio investuotojo ir metropoliteno projektą įgyvendinančios bendrovės.

Įstatymas projekto organizavimo funkcijas priskiria Vyriausybei, planavimą – Savivaldybei, o investavimo ir finansavimo klausimus – paveda objektą statančiai verslo struktūrai.

Rugsėjo 12 d. Vilniaus miesto Taryba svarstys miesto gyventojų apklausos paskelbimo klausimą dėl nemokamo viešojo transporto Vilniaus mieste.

Kas nepavyko N.S Chruščiovui ir L.I. Brežnevui, bandys padaryti A. Zuokas ir R. Adomavičius.

Kažkas yra pastebėjęs, kad dalį žmonių galima mulkinti pastoviai, dalį ilgai, bet visų ir visą laiką mulkinti neįmanoma. Tačiau šį atradimą reikėtų patikslinti, kad keičiantis kartoms, atsiranda nauji „ostapai benderiai“, kurie sėkmingai taiko savo pirmtakų naudotus šūkius ir metodus, nes užaugo nauja karta, kuri senųjų kvailinimo technologijų nežino.

Pateikiame siūlomos tramvajaus A linijos išlaidų suvestinę, atsižvelgiant į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos parengtos galimybių studijos rezultatus.

Tramvajaus A linijos 10 km išlaidų suvestinės dalys mln. Lt.:

1. Ūkio subjektų grupės paskaičiuota suma 728,7* (lentelė 9.7.1)
2. Inžinerinių tinklų rekonstrukcija 108,3**
3. LSIS parengtos galimybių studijos duomenys:
a) sunaikintos infrastruktūros vertė
b) gyventojų patiriami nuostoliai statybos metu

38,8***
177,0***
1062,8

Lietuvoje vykusiame 55–ąjame Europos statybos inžnierių sąjungos (ECCE) tarybos suvažiavime Metro sąjūdžio (MS) atstovas turėjo galimybę pakalbinti buvusį Atėnų metro direktorių ir ECCE prezidentą Vasili Economopolus (VE). Naujienomis mielai pasidalinsime su skaitytojais:

MS: - Kaip Jūs susijęs su Atėnų metro?

VE: - Aš buvau Atėnų metro valdymo kampanijos vadovas keturis metus ir Generalinis direktorius dvejus metus.

2012-05-17 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija organizavo mokslinį seminarą tema „Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų susisiekimo sistemų aktualijos“.

Asociacijos „Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus skaitė pranešimą tema „Naujos susisiekimo sistemos Vilniaus miestui beieškant“. Seminare buvo diskutuojama temomis: „Vilniaus miesto aplinkos oro kokybė“ (dr. D.Perkauskas); „Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos tobulinimo galimybės“ (prof. dr. M.Burinskienė);

„Metro sąjūdžio“ aktyvo atstovas draugiškame susitikime su „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ rengėjais aptarė baigiamo rengti specialiojo plano turinį ir baigiamųjų etapų eigą. Abi šalys išsakė savo nuomones ir toliau ieškos bendrų sąlyčio taškų, siekiant darnaus ir visapusiško Vilniaus miesto viešojo transporto tobulinimo ir vystymo, nes bet koks nesusikalbėjimas gali sužlugdyti net geriausią idėją.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasose įrengtose sekcijose galima kloti įvairias inžinerines komunikacijas (lietaus ir fekalijų kanalizaciją, ryšio ir elektros tinklus).

Draugai

Blog'ai