Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

PASIŪLYMAS LR Seimui ir Vyriausybei
2017-04-20
Vilnius

Atsiliepdami į Seimo ir Vyriausybės ketinimus atsižvelgti į mokslo ir verslo bei kitų visuomenės sluoksnių pasiūlymus, kaip sumažinti emigraciją, padidinti užimtumą ir pakelti Lietuvos gyventojų pajamas bei įplaukas į biudžetą, dalis įvairių visuomenės sričių atstovų ir jų asociacijų atstovų, susibūrusių į visuomeninį darinį, turi ketinimą patarti visuomenę atstovaujančiai valdžiai, kaip spręsti Lietuvai iškilusias problemas:

Seimas privalo priimti įstatymą, leidžiantį privačioms verslo ir finansinėms struktūroms savo finansiniais resursais tiesti naujus kelius, geležinkelius, statyti tiltus ir perkėlas, kasti tunelius, įrengti metropolitenus, imtis švietimo, gydymo veiklos koncesijų ir kitomis viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimo formomis.

Sukūrus naujus viešuosius objektus už privačius pinigus, padidės užimtumas, sumažės emigracija, padidės biudžeto pajamos, sumažės biudžeto išlaidos bei padidės socialinis teisingumas.

Būtina šalies viešųjų paslaugų ir infrastruktūros objektų vystymo labui panaudoti privatų kapitalą, nes tam valstybės pinigų labai trūksta.

Seimui kartu su Vyriausybe perdavus dalį ūkinės veiklos į verslo visuomenės rankas, bus galima sumažinti biurokratiją, valdininkų skaičių, sprendimų vilkinimą ir korupciją.

Teisė kurti, dirbti ir rodyti sugebėjimus bei pačiam kurti gerovę nelaukiant, kad už jį tai padarys valdžia, suteiks Lietuvos žmonėms daugiau pasitikėjimo, ekonominės ir socialinės laisvės savo gebėjimų išnaudojimui ir prisirišimui prie savo tėvynės.


Išreikškite savo nuomonę:

Vardas:


Pavardė:


Nuomonė:


 


Pritaria įvairių visuomenės sričių atstovai:Abišala Aleksandras, sertifikuotas vadybos konsultantas, Kovo 11-sios akto signataras

Antanaitis Juozas, Daugiabučių namų bendrijos pirmininkas

Anuškevičius Jonas, VGTU architektūros fakulteto katedros profesorius

Antanaitis Audrys, žurnalistas

Augulis Alfonsas, Gervėčių klubo pirmininkas

Avulis Arvydas, verslininkas

Baranauskas Andrius, visuomenės veikėjas, eksparlamentarų klubo narys

Basevičius Alfredas Antanas, Lietuvos mokslo ir technikos draugijų asociacijos pirmininkas, Lietuvos infrastruktūros, ryšių ir elektronikos bendrijos pirmininkas

Baublys Žydrius, UAB „Fegda“ generalinis direktorius

Berlickas Klausas Kazimieras, teisininkas, žurnalistas

Birutis Šarūnas, visuomenės veikėjas, eksparlamentaras

Blažys Algimantas, UAB „Berlin-Chemie Menarini Baltic“ generalinis direktorius

Blotnys Artūras, architektas

Bradauskas Bronius, eksparlamentaras, verslininkas

Brundza Stasys, eksparlamentaras, Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas

Budreckas Algirdas, inžinierius-konsultantas

Butkevičius Audrius, saugumo ir gynybos politikos konsultantas, Kovo 11-sios akto signataras

Butkevičius Jonas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos miestų transporto specialistas

Čuvaševas Aleksandras, UADBB „Aleksandr insurance brokers“ direktorius

Daukas Virginijus, visuomenės veikėjas

Dingelis Juozas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas

Dudavičius Arūnas, leidyklos „Versmė“ renginių organizatorius

Dudėnas Arūnas, eksparlamentaras, ūkininkas

Dundulis Kastytis, VU profesorius, geologas

Gecevičius Juozas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, UAB „GTV“ vadovas

Ginevičius Romualdas, inžinierius, ekonomistas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras

Gradauskas Rimvydas, inžinierius-kelininkas

Grigas Romualdas, akademikas, Lietuvos mokslo premijos laureatas

Gricius Vytautas, Senjorų socialinės globos namų direktorius

Gučas Augis, UAB „Urbanistika“ projektų vadovas

Ilginis Kazimieras, docentas, technikos mokslų daktaras

Jasaitis Jonas, profesorius, mokslų daktaras, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyriausiasis redaktorius

Jasinavičius Rimvydas, profesorius, mokslų daktaras, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų-darbdavių konfederacijos prezidentas

Jasiulevičius Vincentas, valdymo sistemų ekspertas

Jasukaitis Antanas, UAB „Andova Lt“ generalinis direktorius

Juknienė Danguolė, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubo narė

Ivoška Jonas, advokatas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininko pavaduotojas

Kabašinskas Vytautas, psichologijos mokslų daktaras

Kablys Stanislavas, AB „Eurovia Lietuva“ generalinis direktorius

Kaklauskas Artūras, VGTU profesorius, habilituotas mokslų daktaras

Klimkevičius Antanas, teisininkas

Kopūsta Kęstutis, Pensininkų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkas

Kirvelis Dobilas, profesorius, biofizikas ir biokibernetikas, biomedicinos mokslų daktaras, visuomenės ir politinis veikėjas

Komka Arūnas, docentas, mokslų daktaras, VGTU kancleris

Kraujalis Rimantas, EKSMA įmonių grupės valdybos pirmininkas, VU tarybos pirmininkas

Kuisys Algimantas, docentas, mokslų daktaras, VGTU kokybės vadybos centro konsultantas

Kuisys Aurelijus, UAB „Garantas“ valdybos pirmininkas

Kvieska Vytautas, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius

Laucius Jeronimas, inžinierius, spaudos darbuotojas, vaikų rašytojas, leidėjas, redaktorius

Mačiulaitis Algirdas, ūkininkas

Malinauskas Pranas, ekonomikos mokslų daktaras

Misiulis Emilis, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininko pavaduotojas, Fabijoniškių bendruomenės asociacijos valdybos narys

Matulevičius Algimantas, ekonomikos mokslų daktaras, Pramonininkų konfederacijos garbės prezidentas

Micka Rimantas, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininko pavaduotojas, Balsių bendruomenės pirmininkas

Mikolaitis Gintautas, eksparlamentaras, inžinierius

Misevičius Gintautas, matematikas, fizinių mokslų daktaras, visuomenės veikėjas

Miškinienė Kristina, eksparlamentarė, inžinierė

Narutis Algis, Vilniaus rokiškėnų klubo pirmininkas

Nausėda Edmundas, UAB „Empower“ projekto vadovas

Parasonis Josifas, habilituotas mokslų daktaras, Statybos ir projektavimo sisteminimo centro direktorius

Paliukas Raimundas, eksparlamentaras, Lietuvos-Vokietijos forumo valdybos narys

Pauža Bronius, eksparlamentaras, mokslinis agronomas

Petrauskas Gediminas, technikos mokslų kandidatas, Kauno mero patarėjas

Petreikis Tomas, inžinierius mechanikas, šokių treneris, tarptautinių konkursų teisėjas

Pinskus Jonas, eksparlamentaras, visuomenės veikėjas

Radzevičiūtė Skaistė Elena, VŠĮ „Kūrybos avilys“ steigėja

Radzevičius Gediminas, skulptorius

Račkauskas Arimantas, docentas, mokslų daktaras, susisiekimo sistemų strateginio planavimo ekspertas, Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos tarybos narys

Reinikis Artūras, inžinierius, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubo narys

Rimkevičius Deivydas, VšĮ „Mūsų vėliavos“ vadovas

Rimkus Vytautas, UAB „Dii“ statybos direktorius

Ruzgas Aleksandras, naras, IĮ „Povandeniniai Darbai“ vadovas

Sabeckis Ernestas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubo narys

Saulis Vytautas, eksparlamentaras, inžinierius

Sidauga Bronius, profesorius, geologijos mokslų daktaras

Stoma Saulius, rašytojas

Stragys Vincentas, VGTU profesorius

Striška Vidmantas, UAB „Svp“ vadovas

Švolka Andrius, „Northern Horizon Capital“ investicijų valdytojas

Sušinskas Saulius, statybos inžinerijos mokslų daktaras

Šablinskas Eduardas, eksparlamentaras, istorikas-teisininkas

Šakalys Algirdas, mokslų daktaras, VGTU Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorius

Šaliamoras Marius, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas

Šarka Vaidotas, Regioninio bendradarbiavimo BIM vystymui darbo grupės vadovas, VšĮ „Skaitmeninė statyba“

Šimaitienė Anželika, teisininkė

Šumacheris Zigmas, verslininkas

Tamulevičius Robertas, Lietuvos olimpinės irklavimo rinktinės treneris

Tranas Algirdas, UAB „Ogmios pulsas“ valdybos pirmininkas

Tubis Tautvydas Petras, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininkas, inžinierius

Turonis Kęstutis, visuomenės veikėjas

Tursa Gediminas, verslininkas

Udrys Darius, VšĮ „Go Vilnius“ vadovas

Ulickas Darius, eksparlamentaras, Raseinių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vagnorius Gediminas, ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras

Vaitkevičius Alvidas, inžinierius-konstruktorius

Vanagas Jurgis, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, urbanistas

Vapšys Algirdas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos garbės prezidentas

Varpiotaitė-Tiutiunik Rasa, Klaipėdos valstybinės kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja

Visokavičius Romualdas, mokslų daktaras, LR Nepaprastas ir Įgaliotasis ambasadorius

Vijeikis Juozas, socialinių mokslų daktaras, docentas

Vizgirda Rimtautas, Čilės garbės konsulas

Zabilius Vytas, UAB „Ober-Haus“ nekilnojamo turto valdybos pirmininkas

Zaborskas Kęstutis, mokslų daktaras, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos ekspertas

Zabulionis Leonidas, Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas

Zavadskas Edmundas, profesorius, ekonomikos mokslų daktaras

Zykus Juozas, inžinierius-statybininkas, „Metro sąjūdis“

Žiogas Algimantas Feliksas, agronomijos mokslų daktaras

Žukauskas Henrikas, UAB „H&I“ architektas


Kontaktinis asmuo:

Juozas Zykus
Tel. 8 699 31240; 8 650 11009
El. paštas: juozas@vilniausmetro.lt

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro trasose įrengtose sekcijose galima kloti įvairias inžinerines komunikacijas (lietaus ir fekalijų kanalizaciją, ryšio ir elektros tinklus).

Draugai

Blog'ai