Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

LNTPA administracija organizavo susitikimą su CPVA atstovais

LNTPA administracija organizavo susitikimą su CPVA atstovais ir aptarinėjo viešojo sektoriaus organizuojamos konferencijos klausimus.

Buvo pareikšta, kad LNTPA atstovai seka situaciją PPP vystymo klausimu, žino realią padėtį ir nelinkusi klausyti tų pačių pranešimų, kurie buvo ankstesniuose pasitarimuose, todėl prieš konferenciją siūlo paanalizuoti padėtį atskirai. LNTPA vadovybė užklausė koks kitų asociacijos narių požiūris ir kokie pasiūlymai šiuo klausimu.

Pateikiame UAB „Vilniaus rentinys“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Juozo Zykaus nuomonę:    

 

1. Viešąjį sektorių atstovaujanti valdžia partnerystę supranta kaip diktatą privačiam sektoriui.

2. Valdiškos institucijos monopolizavo viešojo sektoriaus problemų sprendimą ir privataus sektoriaus neįsileidžia arba laiko ne partneriais, o vykdytojais, netgi statistais imituojant veiklą šioje svarbioje srityje.

3. Valdžios struktūrų sukurtas bendradarbiavimo modelis suvedamas tik į keletą objektų ir yra tik pakaitalas viešų objektų kreditavimui (lėšų pasiskolinimo) privataus sektoriaus lėšomis, nes valdžiai bankai jau neskolina.

4. Ekonominio bumo metu privatus sektorius viešojo sektoriaus problemomis mažai domėjosi ir su korumpuota valdžia mažai bendradarbiavo.

5. Viso to rezultatas niekingas: per 10 metų tik keliolika prastą šlovę atnešusių koncesijos būdu pastatytų objektų. Dabar siūlomu PPP modeliu pradėtas tik vienas objektas – Balsių mokykla ir jokios perspektyvos.

 

Išvada: privatus sektorius privalo jį atstovaujančių asociacijų (LNTPA, LSA, LDK, LVDK, Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, Lietuvos bankų asociacija ir t.t.) vardu pareikšti, kad tokiomis nelygiateisėmis ir žeminančiomis sąlygomis nebendradarbiaus, nes tai veda į dar didesnę krizę, o geriau ieškos veiklos ir laisvų lėšų panaudojimo kitose šalyse.

Aš tai reiškiu dabar, viešai ir to reikalauju iš mane atstovaujančių asociacijų vadovybių.

 

Pagarbiai,

Juozas Zykus

 

Taip pat skaitykite: Politikai nesubrendę partnerystei su verslu?

    

Valdzia ir toliau dirbs atbulomis rankomis, kol egsistuos visuotines neatsakomybes principas.

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro konstrukcijų eksploatacijos laikas ilgesnis, nes aplinka neardo konstrukcijų, atmosferos poveikis yra minimalus.

Draugai

Blog'ai