Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Keleivių asociacija: Nebūkime savanaudžiais!

Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija (toliau trumpiau – Keleivių asociacija) kreipiasi į Lietuvos gyventojus ir prašo besibaigiant vasaros laikotarpiui į miestų gatves nesuplūsti nuosavais automobiliais, o naudotis viešuoju transportu. „Nebūkime savanaudžiais!“ – toks šių metų rugsėjo mėnesio asociacijos šūkis.

„Labai prašome gyventojų būti neabejingais aplinkai, kurioje gyvename, taupyti savo bei kitų laiką, neprisidėti prie spūsčių sudarymo miestų gatvėse ir naudotis visuomeniniu transportu. Taip pat nepamirškime susiplanuoti kelionę taip, kad netektų vėluoti dėl sunkiai prognozuojamos situacijos didmiesčių gatvėse artimiausiomis dienomis“, – sako Keleivių asociacijos pirmininkas Julius Majauskas.

Kasmet atvykstantiems iš kitų miestų pirmakursiams informaciją apie viešąjį transportą rasti būna keblu, kyla daug klausimų. Atsižvelgdama į tai, kad šįmet rugsėjo 1-osios šventė vyks rugsėjo 2 dieną, pirmadienį, o savivaldybės informaciją teikia tik darbo dienomis, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija telefonu ir elektroniniu paštu nemokamai (išskyrus telefonines išlaidas įprastiniu tarifu, priklausomai nuo jūsų turimo pokalbių plano) teiks informaciją apie Lietuvos viešojo transporto maršrutus, tvarkaraščius, bilietų kainas, naudojimąsi transporto sistema kiekviename mieste ir rajone. Be to, po atostogų laikotarpio dalis sugrįžusių į Vilnių gyventojų nežino greitųjų autobusų maršrutų.

„Būsime pagalba ir tiems, kurie jau paskutinę minutę planuoja kelionę, ir tiems, kurie dar tik ruošiasi keliauti kitą dieną, bet tiksliai nežino, kur rasti informaciją arba kaip naudotis transporto sistema, kaip įsigyti bilietą ir pan. Mums bus malonu prisidėti prie šios švietėjiškos misijos ir dėl atsiradusiųjų greitųjų maršrutų, ir pirmakursiams, kuriems kasmet būna bėdų susipažinti su miesto transporto sistema“, – entuziastingai pasakoja asociacijos pirmininkas.

Informacija bus teikiama telefonu 8699 12125 ir elektroniniu paštu asociacija@nvtka.lt rugpjūčio 31 d. (šeštadienis) ir rugsėjo 1 d. (sekmadienis) 12-16 val. Prireikus, darbo laiką pratęsime.

Rugsėjo pirmosiomis dienomis kasmet į didmiesčius suvažiavę po atostogų laikotarpio grįžę miestelėnai bei iš kitų miestų atvykę studentai, kurie naudojasi nuosavu transportu, sudaro didžiules spūstis ir taip gaišina ne tik savo, bet ir kitų laiką. Viešojo transporto keleiviai nukenčia, nes dėl padidėjusių spūsčių vėluoja autobusai bei troleibusai. Ir dėl to kaltinti reikėtų individualaus transporto naudotojus.

Atsiranda didžiulės neigiamos priežastys: padidėja oro užterštumas mieste, gatvėse eismo judėjimas tampa lėtesnis ir komplikuotas, nesaugus pėstiesiems.


Visuomenė dar bręsta

„Šioje kasmet besikartojančioje situacijoje įžvelgiu pagrindinę problemą – mūsų visuomenės nesugebėjimą įsisąmoninti, kad mieste gyvename ne vieni, bet esame didelė bendruomenė. Ir nors dideliame mieste vienas kito nepažįstame, tačiau, pavyzdžiui, važiuodami viešuoju transportu, mes jau kažkuria prasme prisidedame prie miesto gerovės kūrimo – neprisidedame prie spūsčių, oro užterštumo didėjimo ir kitų susidarančių neigiamų pasekmių. Nebūkime šįmet savanaudžiais!“, – entuziastingai nusiteikęs skatina Keleivių asociacijos pirmininkas J. Majauskas.

Naudodamiesi viešuoju transportu gyventojai daro įtaką darniai viešojo transporto sistemos plėtrai ir esminiams pokyčiams, kurie Vakarų Europos šalyse jau įgyvendinti . Pirmąjį žingsnį turi eiti būtent visuomenė, nes pagal gyventojų poreikį ir kuriama miesto transporto sistema, įskaitant viešojo transporto darbo organizuojamą. Kitaip tariant, visuomenės poreikiai sukuria tam tikrą paklausą, kurią administracinis vienetas – savivaldybė – turi pastebėti ir į ją reaguoti.


Gyventojai gali daug

Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija įkurta siekiant stebėti situaciją ir atkreipti visuomenės , vežėjų, valstybinių institucijų dėmesį į problemas bei siekti arba skatinti jas spręsti.

„Jei nutiktų, kad į besikeičiančią gyventojų diktuojamo poreikio situaciją savivaldybė nereaguotų, mūsų asociacija, jei tai susiję su mūsų veikla, tai ginčytų ir gintų asociacijos narių interesus bei veiktų pagal mūsų asociacijos tikslus, – Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos veiklos strategiją ir požiūrį dėsto pirmininkas Julius Majauskas. Esame užsibrėžę asociacijos tikslą populiarinti ir gerinti viešąjį transportą Lietuvoje, ir tai darysime su ar be valstybinių institucijų parama. Žinoma, tikimės, geranoriško palaikymo. Veiklos dabar ir ateičiai asociacijoje matome labai daug. Šiuo metu viską stebime, analizuojame, o ateityje asociacija rodys vis daugiau iniciatyvos. Kai labai svarbu, mes jau dabar nedelsdami giname keleivių interesus; tik kol kas orientuojamės į stambiausias problemas“, – apie asociacijos naudą pasakoja Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos pirmininkas“.

Asociacijos nariai atkreipia dėmesį, kad kai kurie žmonės viešuoju transportu nesinaudoja, nes maršrutai ir tvarkaraščiai nepatogūs, transporte nešvaru, smirda... „Būtent dėl to ir įkūrėme asociaciją. Su kai kuriomis iš pastabų sutinkame. Kartais gyventojams trūksta tik informacijos, kartais veikia asmeninės ambicijos, nevisuomeninis požiūris. Mūsų vienas tikslų – išsiaiškinti, kodėl šie gyventojai naudojasi individualiu transportu, o kiti tikslai būtų siekti gerinti paslaugų kokybę, skleisti informaciją ir gyventojus skatinti naudotis viešuoju transportu. Norime keisti šių žmonių požiūrį“, – asociacijos viziją dėsto pašnekovas.


Rugsėjo pirmosios dienos – ir vėl pragariškos?

Taip priklausys nuo mūsų pačių. Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija siūlo būti draugiškesne bendruomene ir palengvinti judėjimą mieste bent jau pirmosiomis rugsėjo dienomis ir nesinaudoti individualiu transportu.

„Dar vienas labai svarbus dalykas, kurį privalau paminėti – vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvoje miestuose maršrutiniam transportui, išvažiuojančiam iš stotelės įvažos, visų kitų transporto rūšių vairuotojai privalo suteikti pirmenybe ir sustoti bei praleisti viešąjį transportą įvažiuoti į pirmąją eismo juostą. Mūsų asociacija netoleruos atvejų, kai nepraleidžiamas viešasis transportas tais atvejais, kai praleisti būtina, kadangi tai labai susiję su transporto grafiku. Rengsime akcijas ir stebėsime, fiksuosime tokius įvykius“, – paaiškindamas priežastis primena vairuotojų pareigas Keleivių asociacijos pirmininkas.


Kaip naudotis viešuoju transportu, kur rasti informacijos?

Viešojo transporto maršrutus ir eismo tvarkaraščius rasite tinklalapyje www.marsrutai.lt bei miesto ar rajono, kuriame keliausite, savivaldybės tinklalapyje ir vežėjų interneto svetainėse.

Taip pat Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija rugpjūčio 31 d. (šeštadienis) ir rugsėjo 1 d. (sekmadienis) 12-16 val. nemokamai (išskyrus telefonines išlaidas) konsultuos telefonu 8699 12125 ir atsakys į jūsų laiškus, siųstus elektroninio pašto adresu asociacija@nvtka.lt .


Transporto lengvatos būsimiems studentams neturint studento pažymėjimo

„Rugpjūčio 28 d. Lietuvos studentų sąjunga gavo LR Švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio įsakymą aukštosioms mokykloms, įpareigojantį pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentams ir aukštesnių kursų studentams, kurie yra praradę Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), išduoti pažymas garantuojančias teisę naudotis transporto lengvatomis. Taigi studentams, kurių LSP dar gaminamas reikėtų kreiptis į savo aukštosios mokyklos raštinę ir gauti pažymą dėl transporto lengvatų. Šios pažymos bus pripažįstamos vežėjų visą 2013 m. rugsėjo mėnesį“. Daugiau informacijos: http://lss.lt/studentai-transporto-lengvatomis-gales-naudotis-nuo-rugsejo-1-d/


Norite būti asociacijos veiklos proceso dalimi?

Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija mielai laukia naujų narių. Daugiau informacijos www.keleiviuasociacija.lt. Kurkime Lietuvos ateities viešąjį transportą jau nuo šiandienos.