Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Istorija kartojasi
Juozas Adomaitis
2007-02-23 19:16:11

Žiupsnelis tramvajaus ir metro istorijos. Transportas ir aplamai mokslas  sparčiai vystėsi devynioliktame šimtmetyje. Išrasta garu varoma mašina. Tai pagrindas atsirasti garvežiams ir garlaiviams. Netrukus atrandama elektra ir elektros variklis. Garo mašina suka dinamą, dinama gamina elektrą, o elektros variklis gali pakeisti arklį, kuris traukia vežimą. Tada modernus ir greitasis vežimas buvo vadinamas karieta. Bet karietą nukonkuravo elektra varomos garvežio prototipas -tramvajus. Progresyvūs miestai ir jų visuomenės skubiai statė elektros jėgaines ir tiesė tramvajaus bėgius. Tarpmiestinis susisiekimas buvo geležinkelis. Gatvių susisiekimas moderniuose miestuose buvo tramvajus. Tramvajaus aukso amžius buvo audringas, bet trumpas. Tingesni, mažiau progresyvesni miesto gyventojai, kurie neįstengė pasistatyti elektros jėgainių, bet nenorėjo atsilikti nuo kitų miestų pasiklojo bėgius ir tramvajaus vagoną traukė arkliais. Tarp tokių buvo ir lietuviai. Kaune ir Vilniuje buvo moderni ir greita karieta liaudyje vadinama „konke“. Nuo žodžio „kon“- arklys.

Bet nepraėjus nei porai dešimtmečių po elektros variklio išradimo naujas išradimas- vidaus degimo variklis. Taip prasidėjo jo didenybės - automobilio era, kuri tęsiasi ir dabar. Automobiliai užtvindė siauras senųjų miestų gatves. Naujas gatves pradėjo platinti, bet ir tai nepadėjo. Žmonės negalėjo saugiai, patogiai ir greitai susisiekti vieni su kitais. Protingesni, energingesni žmonės vėl surado išeitį: iškasė tunelius ir palikę sausakimšas gatves perėjo į kitą – požeminio judėjimo erdvę - metropoliteną. Ši susisiekimo sistema dabar labai sparčiai vystosi. O Tramvajus kaip neefektyvi susisiekimo priemonė nevystoma. Nežiūrint, kad Tramvajus pradėtas statyti anksčiau nei metro ir kai kurios beviltiškai pasenusios linijos modernizuojamos, jo įtaka visuomeniniame transporte labai menka ir toliau mažėja. Pvz. Paryžiuje metro perveža 47 % keleivių, o tramvajus tik 1,9 % t.y. 23 kartus mažiau. Mažiausiai iš visų transporto rūšių. Tas pats ir Atėnuose. Šiuo metu metro perveža 600 000, o modernus tramvajus tik 50 000. Atėnų metropolitenas pradėtas statyti tik prieš 20 metų ir vystosi labai sparčiai. Tuo tarpu tramvajus pagrindinai tarnauja tik susisiekimui tarp pajūrio pliažų ir jo reikšmė sparčiai mažėja.

Jeigu Vilniaus visuomenei nepakaks valios ir proto atsikratyti atkakliai stumiamos senienos jos laukia toks pat likimas kaip ir „konkės“. Po keliolikos metų ši moderni „konkė“ bus pripažinta neefektyvia, trukdančia kitiems eismo dalyviams, bus išardyta, išmesta ir užmiršta. Ir visa tai tik už 2,5 milijardus litų.

Na, mano nuomone, kaip visad vilnieciai sumokes Abonementini mokesti ;)

Sekite mus "Facebook"
Kodėl metro?

Ar žinote, kad...

...metro yra kitoje plokštumoje nei antžeminis transportas, todėl nesikerta jų trasos ir nereikia sustoti praleisti statmena kryptimi judančio transporto ir žmonių. Tai užtikrina didesnį važiavimo greitį, didesnį transporto ir pėsčiųjų saugumą.

Draugai

Blog'ai