Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Indijoje neturkus prasidės naujo metropoliteno statybos

Hyderabadas – užterštas ir nuo automobilių dūstantis miestas

Indijos miestai yra vieni iš labiausiai nuo eismo problemų ir oro užterštumo, sukeltų didelių transporto priemonių srautų, kenčiantys miestai pasaulyje, todėl kokybiško ir ekologiško viešojo transporto diegimas juose yra didelis žingsnis minėtų problemų sprendimo link. Vienas tokių miestų – Andhra Pradešo valstijos sostinė Hyderabadas, kurioje, įskaitant priemiesčius, gyvena 6,384 mln. gyventojų. Šiuo metu pagrindinė ir vienintelė Hyderabado viešojo transporto rūšis yra autobusai, kurių miesto autobusų parkas turi net 19 tūkst. – daugiausiai visame pasaulyje, todėl moderni greitojo viešojo transporto rūšis miestui yra gyvybiškai būtina.


Sprendimas – viršžeminis metro iš trijų linijų

2008 m. Indijos vyriausybė patvirtino pirmąjį Hyderabado metro projekto statybų etapą, kuriuo bus nutiestos trys viršžeminio metro linijos, sudarysiančios daugiau nei 71 km ilgį. Žalioji linija (Miyapur – L B Nagar) sudarys 29,87 km ir turės 27 stotis, Oranžinė linija (Nagole – Shilparamam) 26,51 km ir turės 23 stotis, o Mėlynoji linija (JBS – Falaknuma) 14,78 ir turės 16 stočių. Visos stotys bus iškeltos tokiame pačiame aukštyje kaip ir metro bėgiai. Pirmojo etapo projektui finansuoti reikalingos lėšos, siekiančios 163,7 mlrd. Indijos rupijų (apie 9 mlrd. litų), bus gautos iš valstybinio ir privataus sektoriaus. Statybų rangovu per 2010 m. surengtą pakartotinį konkursą tapo tarptautinis indų konglomeratas „Larsen & Toubro Limited“ („L&T“).


Pasiruošimo darbai baigti

Savaitės viduryje minėto konglomerato vykdantysis ir valdymo direktorius Vivek B Gadgil pranešė, kad prieš statybas reikalingi atlikti darbai, tokie kaip grunto bei įvairūs reljefo tyrimai, jau baigti.
Kadangi viršžeminio metro statybos gali sukelti didelių eismo problemų, „L&T“ atliko reikalingas studijas, padėsiančias tokių problemų kiek įmanoma labiau išvengti. Gadgil teigė, kad „mes kaip įmanydami stengsimės sumažinti eismo spūstis ir nepridaryti vairuotojams nepatogumų“. Jis taip pat akcentavo, jog linijos išdėstytos taip, kad nebūtų pažeisti vertingi pastatai ir kiti objektai.


Miesto veidas pasikeis radikaliai

Direktoriaus teigimu, kuomet metro bus baigtas, didele dalimi sumažės išmetamo anglies dvideginio kiekis bei oro tarša mieste. Vagonai bus su oro kondicionieriais ir leis keleiviams keliauti greičiau, patogiau ir saugiau, o automatiniai bilietų komposteriai padės išvengti eilių. Jam antrino ir Hyderabado metro projekto valdantysis direktorius Nvs Reddy teigdamas, kad įgyvendinus projektą, Hyderabadas taps „žaliu“ miestu. Jis taip pat tvirtino, jog metro stotys suprojektuotos su natūralia ventiliacija, rampomis, eskalatoriais, liftais ir kitais patogumais keleiviams. „Žalieji kampeliai, gėlynai, lauko baldai ir kitos jaukios instaliacijos pavers metro stotis žmonių laisvalaikio ir pramogų centrais“.


Beliko formalumai

Darbai bus pradėti po „Louis Berger Consulting Pvt Ltd“, JAV konsultavimo bendrovės, atliktos peržiūros dėl projekto ir jo vykdymų darbų atitikimo techniniais ir saugumo klausimais su koncesijos sutartimi.