Specialistų ir politikų balsas

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus

Politikai teisę vadovauti []
visuomenei įgija piliečių pasitikėjimu, todėl nevalia ignoruoti visuomenėje užgimstančių idėjų – būtina ne tik jas išklausyti, bet ir pagal galimybes remti.

Ekonomistas
Gitanas Nausėda

Efektyvi susisiekimo []
infrastruktūra – svarbus ekonomikos faktorius. Kelionėje sugaištas laikas jokios vertės nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena sugaišta minutė – tai nuostoliai. VGTU mokslininkai suskaičiavo, kad automobilių spūstyse vilniečiai praranda milijardus, t. y. kelis kartus daugiau nei visas miesto biudžetas, skirtas miesto reikmėms tenkinti. Metropoliteno statyba ir jo veikla žymiai pagyvintų miesto ekonominį gyvenimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pirmininkas
Robertas Dargis

Negalima kalbėti []
apie miesto darnią plėtrą, nevystant susisiekimo infrastruktūros. Metropolitenas iš esmės sprendžia susisiekimo problemą, skatina miesto plėtrą ir didina šalia jo esančio nekilnojamojo turto vertę.

VGTU rektorius
Alfonsas Daniūnas

Apsisprendimas statyti []
metropoliteną VGTU būtų tam tikras iššūkis. Mes privalėtume ir galėtume tam tikslui ruošti nacionalinius kadrus. Kaimyninių šalių sostinės tokio tipo statinių įrengimo patirtį įgijo keliais dešimtmečiais anksčiau, todėl mūsų studentai papildomos patirties galėtų įgyti pagal studentų mainų programas.

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas
Valdemaras Razumas

Naujovių diegimas []
ūkinėje veikloje neapsieina be mokslininkų pagalbos. Realizuojant metropoliteno projektą, pasireikšti galėtų įvairių sričių Lietuvos mokslininkai.

Filosofas
Vytautas Rubavičius

Metro projektas sustiprina []
Vilniaus, kaip regioninio metropolio didmiesčio, įvaizdį ir kuria tokiam didmiesčiui bei jo žmonėms reikalingą aplinką. Jis pajėgus atlikti svarbią socialinę santalkos funkciją. Tai ne tik planas, bet ir Vilniaus miesto ateities vizija, kurios įgyvendinimas taps visų vilniečių reikalu.

Europos Parlamento narys
Zigmantas Balčytis

Iki 2050 metų []
miesteliuose turėtų nelikti naftos produktais varomo transporto. Šiam tikslui numatoma skirti ES finansinę paramą, tačiau ji bus skirta tik tiems miestams, kurių valdžia ir visuomenė bus priėmę sprendimus ir paruošę reikalingą dokumentaciją.

Eurokomisaras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas,
Vytenis Povilas Andriukaitis

Kaip socialdemokratas, []
metropoliteno idėjai pritariu dėl šios transporto rūšies populiarumo tarp įvairių socialinių grupių, o kaip medikas – dėl to, kad tai saugus, ekologiškas transportas, pasižymintis komfortiškomis laukimo ir važiavimo sąlygomis.

Seimo narys
Linas Balsys

Dirbdamas žurnalistu, []
domėjausi metropoliteno privalumais. Dabar, vadovaudamas Žaliųjų partijai, matau, kad metropolitenas žymiai pagerintų ekologinę Lietuvos sostinės padėtį, nes 80 proc. oro taršos ir triukšmo sudaro automobilių transportas. Metropolitenu paprastai naudojasi iki 50 proc. miesto gyventojų.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas
Stasys Kropas

Tokio stambaus ir []
ilgalaikio projekto kaip metropolitenas įgyvendinimas suaktyvina ir bankų veiklą. Lietuvos bankai, žinoma, finansuos vietines statybines firmas, o stambias užsienio korporacijas finansuos stambūs Europos bankai, tokie, kaip Europos investicijų bankas. Šis bankas gali būti ir kaip investitorius.

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) garbės prezidentas
Adakras Šeštakauskas

LSA prezidiumas dar []
2008 metais deklaravo paramą metropoliteno idėjos realizavimui, nes tai žymiai pagyvintų šiuo tik pradedanti atsigauti statybos sektorių.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) pirmininkas
Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos []
inžinierių sąjunga yra aktyvi metro idėjos rėmėja. Mes dar 2007 m. detaliai išnagrinėjome metropoliteno ir tramvajaus planus ir jų įdiegimo galimybes. Atskleidėme tuos nepatogumus, kuriuos tramvajus sukeltų kelių eismo dalyviams ir išryškinome metropoliteno sistemos privalumus prieš tramvajų.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas, LAWIN vadovaujantysis partneris,
Rolandas Valiūnas

Vilniaus metro, o ypač []
jo pirmoji atkarpa Pilaitė–Centras galėtų iš esmės pagyvinti investicinę aplinką šalyje. Lietuvos įmonės į strateginius investuotojus greičiausiai nepretenduotų, bet savo finansiniais resursais galėtų plėtoti pagalbinę metropoliteno infrastruktūrą: depą, parkingus, o taip pat prie metro stočių esančią socialinę infrastruktūrą.

Gal pagaliau laikas spręsti pagrindinę vilniečių bėdą?

Ne kartą darytos apklausos rodo, kad didžiausia vilniečių problema - susisiekimas. Susisiekimą kaip didžiausią problemą įvardija šeši iš dešimties vilniečių. Tik vienas kitas kaip didžiausią problemą pamini nedarbą, nusikalstamumą, sveikatos apsaugą ar švietimą.

Nepasitenkinimą susisiekimu lemia automobilių spūstys, dažnos avarijos, gatvių tvarkymas, prastas viešasis transportas.

Dėl mažo viešojo transporto greičio, prastų laukimo ir važiavimo sąlygų, dažno tvarkaraščių kaitaliojimo ir jo nesilaikymo miestiečiai vis mažiau naudojasi šiuo transportu ir bando gelbėtis persėsdami į asmeninius automobilius. Tačiau mūsų gatvės suprojektuotos net penkis kartus mažesniam skaičiui automobilių, nei dabar kasdien automobilių išrieda į gatves. Vilniečiai užregistravę per 300 tūkst. automobilių, dar apie 100 tūkst. žmonių atvyksta jais į sostinę dirbti, mokytis, gydytis, pramogauti ar tvarkyti reikalų valstybinėse įstaigose. Jeigu tik pusė automobilių išvažiuoja į gatves, šios tampa nepajėgios jų praleisti ir susidaro spūstys. Be to, gatvėmis juda ne tik mašinos, bet ir žmonės, kurie pėsčiųjų perėjose, kirsdami gatvę, stabdo eismą.

Nors mieste vidutinis leistinas greitis 50 km/val., susisiekimas automobiliu tėra 25 km/val., o piko valandomis tik 20 km/val. Viešojo transporto greitis dar mažesnis, nes jis privalo kas 300-400 m sustoti. Logiškai mąstant, apie 100 tūkst. transporto priemonių dėl vienokių ar kitokių priežasčių stovi.

Susisiekimo ministerijos užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai 2004, 2006 ir 2007 m. atliko skaičiavimus nuostoliams, patiriamiems dėl automobilių spūsčių Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, nustatyti. Vilniuje vien dėl sugaišto laiko ir sudegintų degalų, neskaitant nuostolių dėl triukšmo, oro taršos bei avarijų, 2004m. praradome 1,5 mlrd. ,2006 m. -2,5 mlrd., о 2007т. - 3,8 mlrd. litų. Tai sumos, kurios kelis kartus didesnės, nei tų metų Vilniaus miesto biudžetas.

Miestai statomi šimtmečiais. Ne išimtis ir Vilnius. Prieš kelis šimtmečius, kai važinėjo tik karietos, plačių gatvių nereikėjo. Sovietmečiu taip pat tik kas 20-as gyventojas turėjo automobilį ir buvo manoma, kad nuosavu automobiliu važinės tik 1 iš 10-ies miesto gyventoj ų, todėl projektuotojai ir statybininkai mieste įrengė nedideliam automobilių skaičiui pritaikytas gatves. Dabar kas antras miestietis turi automobilį ir dėl anksčiau minėtų priežasčių viešuoju transportu nesinaudoja.

Norint suprasti problemos esmę ir rasti išeitį iš dabartinės situacijos, reikia analizuoti kitų Europos miestų patirtį. Helsinkis, Oslas, Niurnbergas automobilizacijos bumą patyrė apie 1960 m. Dabar tik senyvo amžiaus žmonės prisimena tą košmarą, kai dėl spūsčių gatvėse tvyrojo smogas, o į pagalbą pasitelkti studentai į tramvajus ir autobusus stengėsi sutalpinti kuo daugiau keleivių. Tuo metu Helsinkis, būdamas dabartinio Kauno dydžio ir turėdamas apie 80 km tramvajaus linijų, pradėjo statyti metropoliteną ir, įsirengęs 22 km jo tinklą, smarkiai pagerino susisiekimą mieste. Šiuo metu Helsinkyje yra tiek pat gyventojų, kiek ir Vilniuje, o metropoliteno tinklas toliau plečiamas.

Ne mažiau efektyviai savo susisiekimo problemą išsprendė ir niurnbergiečiai. Miesto valdžia tuščius laukus atidavė verslininkams miesto plėtrai su sąlyga, kad jie nuties metropoliteno liniją į senamiestį. įrengus metro miesto centre, buvo išardyti tramvajaus bėgiai ir čia dieną uždraustas automobilių, išskyrus tam tikrų tarnybų transportą, eismas. Šiuo metu Niurnbergas turi 38 km metropoliteno trasų.

Miesto geležinkelis - metropolitenas - išsprendžia daugelį problemų. Tai galinga susisiekimo priemonė, sugebanti per piką pervežti didelį skaičių keleivių. Metro traukinio vidutinis greitis yra apie 40 km/val. - maždaug dvigubai didesnis nei autobusų, troleibusų ar tramvajų. Geros laukimo ir važiavimo sąlygos, saugumas ir punktualumas daro šią viešojo transporto rūšį priimtiną visiems socialiniams sluoksniams ir užtikrina didelį keleivių skaičių, o tai didina šios rūšies transporto rentabilumą.

Juozas Zykus
Asociacijos "Metro sąjūdis" valdybos pirmininkas

Daugelio Europos miestų savivaldybės iš metropoliteno gautu pelnu dengia kitų viešojo transporto sistemų patiriamus nuostolius.
Nuolat vykstanti gyventojų migracija iš kaimo į miestą, ypač į Vilnių ir jo apylinkes, verčia apsispręsti, kas imsis susisiekimo problemų sostinėje Susisiekimo ministerija ar miesto valdžia. Žinoma, kad bet kokią problemą galima išspręsti tik turint laiko ir lėšų, todėl biudžeto pinigai turėtų priklausyti tiems, kas turi tokių sprendimų patirties.

Be biudžeto pinigų, yra galimybė panaudoti ir privačias investicijas. Tam reikia peržengti psichologinį barjerą ir leisti koncesijos būdu tarptautinėms verslo institucijoms finansuoti, pastatyti ir eksploatuoti kai kurias susisiekimo infrastruktūros sistemas ir, pasibaigus koncesijos sutarčiai, tas sistemas perduoti valstybei. Koncesija - tai tarpinis variantas tarp valstybinės ir privačios nuosavybės, kuris plačiai taikomas Vakarų Europoje, ypač Anglijoje.

Šiuo straipsniu pradedu diskusiją, kaip efektyviai išspręsti pagrindinę sostinės problemą - susisiekimo. Kaip susisiekimą padaryti saugesnį, greitesnį, patogesnį, pigesnį ir kartu padidinti žmonių bei valstybės pajamas ir pakelti Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, prestižą bei patrauklumą.

Mano manymu didžiausias metro privalumas būtų tai, kad sumažintų autobusu ir troleibusu kieki gatvese, nes sio transporto priemonės ypac stabdo eismą.

Ok.